School Food Labs

School Food Labs

Cruciaal in het programma zijn de School Food Labs, pilootscholen die samen met ons een tweejarig traject doorlopen om het voedingsaanbod op school te verduurzamen. In elke deelnemende stad wordt jaarlijks één school geselecteerd, waarbij we streven naar een zo heterogeen mogelijke selectie over de steden heen (zowel basis- als middelbaar onderwijs, behorend tot verschillende netten, met eigen keuken of maaltijden via een externe cateraar, …). Vervolgens gaan we aan de slag, liefst met de gehele schoolomgeving, inclusief ouders, om stap voor stap een duurzaam voedingsbeleid te ontwikkelen, niet alleen in de klas maar vooral ook in de refter. Na de onderschrijving van het charter met 10 algemene duurzaamheidsengagementen brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de school in kaart. Vervolgens formuleren we samen met een schoolwerkgroep waarin directie, leerlingen, leerkrachten, ouders en cateringverantwoordelijken vertegenwoordigd zijn, realistische doelstellingen die in een concreet en meetbaar stappenplan worden gegoten, volledig op maat van de betrokken school. De werkgroep komt ongeveer 5 maal per jaar samen. Deze volgt de resultaten op, stuurt de doelstellingen en het tempo bij indien nodig, communiceert breed over de ervaringen, ook naar de School Food Council en is bereid om ervaringen te delen met andere scholen en School Food Labs. Rikolto (Vredeseilanden) begeleidt de werkgroep en documenteert het gehele proces.