Achtergrondinformatie

Waarom GoodFood@School?

Laten we u even meenemen in ons plan voor het verduurzamen van het voedingsaanbod binnen het onderwijs en hoe dat plan tot stand is gekomen:

Belgische frietjes met steak, Brusselse wafels, Leuvense Fonskes, … ons land staat bekend om heel wat lekkernijen. Onze Bourgondische voedingsgewoontes hebben echter een keerzijde: in een studie van 2015 stond België op de derde plaats wat ongezonde eetgewoonten betreft. Meer nog, ook onze ecologische voetafdruk is veel te groot: als iedereen wereldwijd onze Vlaamse levensstijl zou kopiëren, dan hebben we 5 planeten nodig. Komt daar nog bij dat we met steeds meer mensen zijn en de VN voorspelt dat in de volgende 30 jaar de wereldbevolking nog met 1/3 zal toenemen. Hoog tijd dus om onze voedingsgewoontes onder de loep te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen wereldwijd toegang krijgt tot gezonde voeding, niet alleen nu maar ook in de toekomst!

Als iedereen wereldwijd onze Vlaamse levensstijl zou kopiëren, dan hebben we 5 planeten nodig.

Mensen eten steeds meer buitenshuis en deze out of home-markt, goed voor 40% van de totale voedingsmarkt, is dan ook een ideale hefboom om consumptiepatronen aan te pakken. Sinds 2008 begeleidt Rikolto (Vredeseilanden) grootkeukens en kantines in de sociale catering. Aan de hand van een eigen methodologie, gestoeld op 6 thema’s (minder vlees, duurzame landbouw, eerlijke handel, lokaal en seizoensgebonden aankoop, duurzame vis, vermijden van voedselafval) werd samen met verschillende organisaties in geheel België, een plan uitgetekend om het voedingsaanbod te verduurzamen. Steeds meer organisaties volgen hun voorbeeld en tegelijkertijd groeit de vraag vanuit het basis en middelbaar onderwijs om ook in deze sector aandacht te besteden aan duurzame voeding.

… een centralere plaats op school

De resultaten van de bevraging door VIGeZ (2015) geven aan dat het thema voeding in elk leerjaar regelmatig aan bod komt en dit in meerdere leergebieden of vakken. Om het thema voeding verticaal (doorheen de leerjaren) en horizontaal (doorheen de verschillende vakken) te verankeren in de onderwijspraktijk, voorziet VIGeZ een nieuwe leerlijn voeding waarbij niet alleen gezondheid centraal staat maar ook de verschillende aspecten van duurzame voeding in rekening worden gebracht. Op deze manier krijgen onze jongeren, de consumenten van morgen, op school inzicht in de betekenis en het belang van duurzame voeding en kunnen zij later meebouwen aan een transitie naar een meer duurzame wereld. Minstens even belangrijk is dat het voedingsaanbod in de scholen in de praktijk ook gezond en duurzaam is. In afwachting van nieuwe richtlijnen hierover van de Vlaamse Overheid willen we alvast van onderuit scholen helpen bij het integreren van een duurzaam voedingsbeleid, vertrekkende van 4 Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Leuven en Brugge) en één provincie (West-Vlaanderen).

Het ambitieuze plan bestaat erin om ertoe bij te dragen dat tegen einde 2021 alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid voeren.

School Food Councils en Labs

In elk van deze centrumsteden en provincie, starten we met een School Food Council én een School Food Lab. De Councils werken op stedelijk niveau met diverse partners, de Labs werken met pilootscholen. In elke regio worden deze anders ingevuld, op maat van de stad/provincie en in overleg met de lokale partners.

Work in progress <<

Tot slot…

de bevolking blijft groeien en wij willen er blijvend voor zorgen dat al deze mensen toegang krijgen tot lekkere, voedzame en evenwichtige voeding, maar daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Wil u meer weten of meewerken aan ons programma? Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Contacteer ons via info [at] goodfoodatschool.be