Charter GoodFood@School

Charter Gezonde en duurzame voeding op school

Laat zien dat jouw school het meent en toon je engagement door deze 10 engagementen uit het GoodFood@School Charter te onderschrijven.

1.

We zetten duidelijke stappen om gezonde, duurzame voeding gemeengoed te maken op school. Alle leerlingen weten wat bedoeld wordt met gezonde, duurzame voeding. Op termijn zien alle leerlingen de noodzaak in van een transformatie naar duurzame voeding.

2.

We stimuleren de keuze voor gezonde, duurzame snacks en tussendoortjes en streven ernaar om een evenwichtig en gevarieerd aanbod aan tussendoortjes te hebben.

Ga zelf aan de slag rond duurzame tussendoortjes

Ga zelf aan de slag rond duurzame tussendoortjes

Actiefiche duurzame tussendoortjes

3.

We stimuleren de keuze voor gezonde, duurzame dranken. Kraantjeswater wordt gratis aangeboden en gepromoot als meest duurzame optie.

Ga zelf aan de slag rond kraantjeswater

Ga zelf aan de slag rond kraantjeswater

Actiefiche kraantjeswater

4.

We leveren inspanningen om de vleesconsumptie (vooral rood en verwerkt vlees) te beperken ten voordele van verse groenten en fruit. Hierbij hebben we eveneens aandacht voor gezonde, vegetarische opties. Dit geldt zowel voor het eigen aanbod als voor de brooddozen.

Ga zelf aan de slag rond vleesvermindering

Ga zelf aan de slag rond vleesvermindering

Actiefiche vleesvermindering

5.

We promoten verse groenten en fruit, met de nadruk op lokaal geteelde producten van het seizoen.

Ga zelf aan de slag met seizoensgebonden fruit en groenten uit de regio

Ga zelf aan de slag met seizoensgebonden fruit en groenten uit de regio

Actiefiche lokaal en seizoensgebonden

6.

We streven duurzame, eerlijke handelsrelaties na, gebaseerd op een correcte prijs voor alle schakels binnen de voedselketen, van producent tot consument.

Ga zelf aan de slag rond eerlijke handel

Ga zelf aan de slag rond eerlijke handel

Actiefiche eerlijke handel

7.

We kiezen voor duurzame productiemethodes en kopen zelf zoveel mogelijk producten aan, afkomstig uit duurzame landbouw en visvangst.

Ga zelf aan de slag rond duurzame vis

Ga zelf aan de slag rond duurzame vis

Actiefiche duurzame vis

8.

We nemen initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan, beperken het voedselafval, het gebruik van wegwerpproducten en vermijden overbodige verpakkingen.

Ga zelf aan de slag rond voedselverspilling

Ga zelf aan de slag rond voedselverspilling

Actiefiche afvalmeting

9.

We voorzien een duidelijke en correcte communicatie over de duurzame inspanningen die we als school leveren en bereiken hiermee alle betrokken spelers op school en de schoolomgeving. We denken hierbij niet alleen aan leerlingen, leerkrachten en ander personeel, maar ook aan ouders, winkels in de buurt, …

Creëer draagvlak voor je beleid rond duurzame en gezonde voeding

Creëer draagvlak voor je beleid rond duurzame en gezonde voeding

Actiefiche draagvlak creëren

10.

We implementeren en concretiseren bovenstaande richtlijnen over gezonde, duurzame voeding in ons schoolbeleid.

Onderteken het charter