Stap 1: Creëer een draagvlak op jouw school

Stap 1: Creëer een draagvlak op jouw school

Met wat steun krijg je meer gedaan. Overtuig ook andere mensen waarom duurzame voeding op school belangrijk is. Met zowel de directie, het schoolteam, de leerlingen als de ouders achter jou bereik je het meest.

Zo ga je aan de slag:

Starterskit

Starterskit

Ontdek hier onze starterskit die je op weg kan helpen in deze stap. Je vindt er beeldmateriaal, recepten, presentaties, ... waar je extra kennis kan opdoen.

Richt een werkgroep op rond duurzame voeding

Stel een team samen van enthousiaste en gemotiveerde collega’s, eventueel aangevuld met ouders en leerlingenvertegenwoordigers.

TIP: Samen bereik je meer

Je kan ook aansluiting zoeken bij een bestaande werkgroep op jouw school. Misschien is er al een werkgroep rond (gezonde) voeding? Of heb je al een MOS werkgroep?

TIP: Werk met GoodFoodies

TIP: Werk met GoodFoodies

Breng een groep geëngageerde leerlingen samen en laat hen voedselambassadeurs, oftewel GoodFoodies worden op jouw school. In de actiefiche Voedselambassadeurs lees je waarom dit belangrijk is en hoe je best te werk gaat. Benieuwd wat de GoodFoodies van onze pilootscholen al deden? Ontdek het hier.

Overtuig de directie

Klop aan bij de directie om in te zetten op gezonde, duurzame voeding op school en vraag een mandaat aan om met jouw werkgroep aan de slag te gaan. Ga je de tien duurzame engagementen van het GoodFood@School Charter hieronder aan? Laat het charter dan door de directie ondertekenen.

TIP: Overtuig met een goed voorbereid gesprek

 • Vertel waarom jullie willen inzetten op duurzame voeding en wat de meerwaarde is voor de leerlingen en de school? Lees hier wat de visie van GoodFood@School hierover is.
 • Geef aan hoe jouw project aansluit bij andere punten waar de school al op inzet (bijvoorbeeld: vakoverschrijdend werken, milieuzorg op school).
 • Benadruk dat er geen financiële meerkost moet zijn om met gezonde en duurzame voeding aan de slag te gaan.
 • Geef goede voorbeelden: wat hebben andere scholen al bereikt?
 • Staaf je argumentatie met enkele straffe cijfers.

Communiceer over je project

Communiceer van bij het begin regelmatig met alle betrokkenen en blijf dit consequent doen. Met updates over de voortgang van het project hou je het draagvlak in stand.

Je krijgt onderweg vast te maken met kritiek of mensen die sceptisch staan tegenover je ideeën. Die feedback is waardevol: gebruik de kritiek om er je beleid aan te toetsen en te verbeteren.

TIP: Zo zorg je dat duurzame voeding een onderwerp is dat leeft op school

 • Prik elke dag/week een weetje over duurzame voeding op het prikbord in de leraarskamer. Zo breng je het onderwerp op een informele manier binnen.
 • Breng duurzame voeding aan als item op de personeelsvergadering.
 • Organiseer een pedagogische studiedag rond duurzame voeding.
 • Organiseer een infoavond voor de ouders om uitleg te geven over duurzame voeding en de visie van de school.
 • Geef een brief mee voor de ouders waarin je hen informeert over duurzame voeding op school.
 • Neem je plannen op in de nieuwsbrief van de school en geef duurzame voeding een plaatsje op de website.
 • Neem afspraken en regels op in het schoolreglement, dat alle ouders ondertekenen bij het begin van het schooljaar. Vb: ‘Een drinkbus met kraantjeswater is toegelaten tijdens de lessen’
 • Hang affiches rond gezondheidsthema’s op in de gangen en klassen en op de speelplaats.

Ga aan de slag met het GoodFood@School Charter

Laat zien dat het jouw school menens is en toon je engagement door het GoodFood@School Charter te onderschrijven én ga meteen aan de slag met enkele praktische acties.

GoodFood@School Charter met praktische acties

Download het GoodFood@School Charter

Heb je een vraag?

Zit je vast met het uitwerken van een voedingsbeleid? Heb je vragen of nood aan ondersteuning?
Stuur ons je vraag: info [at] goodfoodatschool.be