Stap 3: Bepaal je prioriteiten en doelstellingen

Stap 3: Formuleer je doelstellingen en bepaal de prioriteiten

Je hebt de huidige situatie op jouw school in kaart gebracht en weet nu wat de aandachtspunten zijn. Nu kan je samen met jouw team doelstellingen formuleren en bepalen wat de prioriteiten zijn voor jouw school.

TIP:

  • De GoodFood@School gezondheidsmatrix geeft je een zicht op de huidige situatie. Zo zie je meteen wat er ontbreekt voor een samenhangend beleid.

Doelstellingen formuleren

Sta eerst nog even stil bij de formulering van je doelstellingen.

Bekijk het GoodFood@School Charter opnieuw en probeer de 10 engagementen te herformuleren naar concrete doelstellingen.

  • Maak je formulering Uitdagend, Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden en Positief (U-SMART+).
  • Betrek zoveel mogelijk partijen bij het opmaken van de doelstellingen. Zo worden ze ook makkelijker aanvaard.
  • Kies genoeg doelstellingen die je op korte termijn kan realiseren. Zo geef je je beleid een boost van bij de start.

Wat zijn je prioriteiten?

Geef bij de keuze van je noden en prioriteiten de voorkeur aan acties die eenvoudig uit te voeren zijn. Kies voor een mix van prioriteiten op de korte en de lange termijn. Een snelle succeservaring geeft namelijk de nodige energie om de langetermijnacties tot een goed einde te brengen.

TIP: Let op voor deze valkuilen

  • Focus je op doelstellingen die de leerlingen en de school aangaan. De ouders kan je betrekken in je communicatie om ook hen te sensibiliseren.
  • Weet dat jouw beleid slechts een onderdeel is van een groot aantal zaken die de school doet. Ga dus op zoek naar een goed evenwicht.

Heb je een vraag?

Zit je vast met het uitwerken van een voedingsbeleid? Heb je vragen of nood aan ondersteuning? Stuur ons je vraag: info [at] goodfoodatschool.be