Hoe maak je voeding toegankelijk voor alle leerlingen?

Hoe maak je voeding toegankelijk voor alle leerlingen?

27/10/2021

Heugelijk nieuws! Na Antwerpen, Gent, Brugge, Oostende, Leuven en Hasselt mochten we tijdens ons vierde interstedelijk overleg drie nieuwe steden verwelkomen. Kortrijk, Vilvoorde en Roeselare willen binnen hun stad ook werk maken van toegankelijke, gezonde schoolmaaltijden.

Wil je graag lezen hoe onze vorige overlegmomenten eraan toe gingen?

Dat kan je hier

Ook bij de 3 nieuwe steden is er beweging

Tijdens een rondje rond de virtuele tafel vertelden de verschillende steden welke (piloot)projecten momenteel lopen in hun stad. Ook in Roeselare, Kortrijk en Vilvoorde kijkt de stad welke rol ze kan spelen in het realiseren van toegankelijke, gezonde en duurzame schoolmaaltijden.

Zo zijn er in Roeselare drie pilootscholen van verschillende onderwijskoepels die dit schooljaar in dialoog gaan met lokale spelers. “We willen de scholen ook zoveel mogelijk linken aan de buurt rond de school”, aldus Greet Claeys, medewerker armoede van stad Roeselare.

Naast Roeselare is er ook in Vilvoorde heel wat aan het bewegen. Sinds de huidige legislatuur willen ze inzetten op honger op school. In Vilvoorde bieden heel wat scholen geen warme maaltijden aan. Ze zijn nu aan het nadenken over een startmoment op de verschillende basisscholen om het thema de nodige aandacht te geven. Dit wordt nog momenteel nog verder uitgewerkt.

Tot slot vertelt ook Kortrijk wat er in hun stad allemaal aan het gebeuren is rond dit thema. Zo zal de school RHISO in Kortrijk dit jaar werk maken van het tegengaan van voedselverspilling samen met cateraar Compass Group. Ook op de KULAK (de afdeling van de KU Leuven in Kortrijk), werkt de stad samen met EVA vzw naar meer plantaardige voeding in de studentenrestaurants. En verder vertelden ze ook over de

Samen knelpunten wegwerken

We merkten in de vorige sessies dat dezelfde knelpunten regelmatig terugkeren, zo benoemden we er twee:

  1. financiële haalbaarheid en sociale correctie
  2. ontzorging en helpende handen

Rond het eerste thema vroegen we Gent om hun geleerde lessen op een rijtje te zetten en te delen met de groep. Vanuit hun Lekkers Op School project heeft stad Gent hier verder op doorgedacht. Welke modellen zijn er financieel haalbaar en hoe kan je aan de hand van sociale correctie gezonde voeding voor iedereen betaalbaar maken. De uitwisseling die daarop volgde, reikte een aantal concrete handvaten aan, die we verder gaan onderzoeken, vb. kunnen we een kortingsysteem koppelen aan bepaalde Vlaamse toelages, natuurlijk met respect voor ieders privacy, etc. Stad Leuven start in januari met een aantal pilootprojecten waar er verschillende scenario’s van sociale correctie zullen worden uitgetest., deze tips worden hier zeker in meegenomen.

Rond het thema ontzorging en helpende handen vroegen we de stad Antwerpen om ons te gidsen door hun bevindingen en de discussie aan te trekken. Ontzorgen kan zeker zinvol zijn door een persoon of organisatie aan te duiden die scholen vooruit helpt als ze vastlopen op aspecten waar ze minder thuis in zijn. Dat kan gaan over voedselveiligheid, het vinden van een geschikte leverancier, over communicatie naar ouders, etc. Voor de bedeling van de soep of de maaltijden, kunnen scholen veelal beroep doen op leerkrachten of vrijwilligers. De stad Antwerpen zet ook wijkwerkers in. Wijk-werken houdt in dat je als school iemand enkele uren per week kan inschakelen voor klusjes, bv. uitscheppen van soep.

Weer enkele stapjes gezet

De conclusie van het vierde interstedelijk overleg? We kunnen dit niet alleen. En door hierover inzichten en best practices met elkaar te delen, komen we steeds een beetje dichter bij ons doel. We konden nog wel even doorgaan en hebben alvast een vijfde interstedelijk overleg gepland in januari. Wordt vervolgd!