School Food Council Gent denkt vooruit

School Food Council Gent denkt vooruit

23/06/2021

De zomer staat voor de deur en het schooljaar loopt ten einde. Dat betekent niet enkel dromen over vakanties en zonnige terrasjes, maar ook al eens nadenken over wat 2021-2022 zal brengen. De Gentse School Food Council kwam in juni nog één keer samen om de plannen te overlopen.

Uitwisseling van tips & good practices

Op 15 juni staken de leden van de Council de hoofden weer digitaal bij elkaar. Wat gebeurde er tijdens dit – toch wel uitzonderlijke – schooljaar en hoe bouwen we daar volgend jaar op verder? We blikten onder andere terug op de GoodFood@School Gent Webinars die we in mei organiseerden. Het was duidelijk dat naast de informatieve component, ook de onderlinge uitwisseling van inspirerende voorbeelden en tips tussen de deelnemers van grote waarde was. De meerwaarde van zulke evenementen wordt mooi geïllustreerd door dit bericht van één van de deelnemers:

Ik kreeg heel wat input vanuit de webinars. Volgend jaar, als we in het onderwijs allemaal wat meer ruimte kunnen vinden dan afgelopen jaar, wil ik zeker een werkgroep oprichten om onze 'reftervoeding' aan te pakken, samen met de traiteur die hopelijk wat meegaand is. Het is nodig vind ik. Bedankt voor deze aanzet waarbij ik steun kon vinden in wat ik al langer een agendapunt op onze school wil maken!

Inspirerende events en het aanpakken van het voedingsaanbod

Er valt nog veel te vertellen, uit te wisselen en samen te bedenken. Daarom mag je je volgend voorjaar zeker aan een post-corona opvolger van de inspirerende webinars verwachten. Wanneer dit precies zal doorgaan en in welke vorm, laten we je nog weten. Hou onze website en nieuwsbrief zeker in de gaten!

De leden van de Council denken samen ook na hoe we het voedingsaanbod van warme maaltijden en tussendoortjes op school kunnen helpen verduurzamen. Hiervoor halen we niet enkel inspiratie uit wat er momenteel al in sommige Gentse scholen gebeurt, maar ook uit de ontwikkelingen binnen andere steden. Zo starten verschillende Vlaamse steden proefprojecten op rond soep in scholen op basis van groenteoverschotten. Dergelijke initiatieven bieden veel potentieel omdat ze twee vliegen in één klap slaan: met gezonde voeding gevulde magen bij de leerlingen, én minder voedselverspilling. Kan dit ook interessant zijn in de Gentse context? We gaan op onderzoek uit.

Ook bij de warme maaltijden is er in heel wat scholen nog werk aan de winkel. Uit de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven bleek dat in 2019 slechts de helft van de basisscholen en 60% van de secundaire scholen dagelijks een volwaardige groenteportie bij de warme maaltijd serveerde. Voor het secundair onderwijs is dit een lichte stijging tegenover 2015, in het basisonderwijs gaat het om een daling. En helaas geven de signalen die we het voorbije jaar uit de scholen kregen weinig hoop dat het aanbod sinds 2019 verbeterd is – integendeel. Ook hier tijd voor actie dus!