Smakelijke voeding voor iedereen

Smakelijke voeding voor iedereen

29/09/2021

Antwerpen zet volop in op schoolmaaltijden met het project Smakelijke Scholen:

Zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school: dat is het doel van het project. Met dit project wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau opkrikken.

Dit schooljaar is er een nieuwe reeks proefprojecten gestart om uit te zoeken wat op vlak van voedzame schoolmaaltijden werkt en wat minder goed werkt. We hopen zo een antwoord te bieden op zoveel mogelijk uitdagingen tegen de tijd dat alle scholen kunnen instappen.
Eén van die uitdagingen is: hoe maak je de maaltijd betaalbaar voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare leerlingen. Een belangrijke vraag. De stad heeft veel geld vrijgemaakt voor dit project, maar een antwoord vinden op deze uitdaging is een heel belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van dit project.

Daarom organiseerde Rikolto een uitwisselingsmoment met de stad, verschillende smakelijke pilootscholen en wijkwerkers. De insteek van dit overleg was een antwoord vinden op deze uitdaging. De scholen wisselden uit wat ze al doen rond sociale correctie. We bespraken ook een aantal inspirerende scenario’s: Hoe andere scholen op een creatieve manier omgaan met deze uitdagingen en hoe ze bijvoorbeeld de gemeenschap inzetten om hun school veerkrachtiger te maken.

Scholen doen al zoveel

We moeten het warm water niet altijd opnieuw uitvinden. Scholen zijn heel inventief en creatief als het gaat om gelijke kansen voor hun kinderen. Daarom begonnen we het gesprek met de onderlinge uitwisseling. Heel veel mooie initiatieven passeerden de revue. Zoals het gezamenlijk vieren van de verjaardagen in de klas. Ouders worden zo ontlast met de sociale druk van traktaties. Verjaardagen worden gevierd in de klas, met een lekker hapje of iets nuttig voor in de klas dat voorzien wordt door de leerkracht.

Er is ook steeds extra zwemkledij op school aanwezig, zodat iedereen kan meezwemmen en er zijn werkgroepjes om de ouders te ondersteunen om fondsen aan te spreken zodat hun kinderen mee op kamp kunnen.

Inspiratie van andere scholen

Vervolgens bespraken we een aantal scenario’s die op andere scholen al werden uitgetest en goedgekeurd. Zoals een school in Gent waar meer kansrijke ouders een bepaald percentage extra betalen om soep te voorzien voor kwetsbare leerlingen. Of een school waar ze een samenwerking hebben met een restaurant in de buurt. Daar kan je als klant een QR-code scannen om een portie soep voor een leerling te betalen.

Deze scenario’s werden met interesse doch ook enige scepsis onthaalt, want in hoeverre kan/moet je een gift aan derde vragen en waarom komt de overheid hier niet met structurele oplossingen?

Terechte vragen, waar we ook nog niet onmiddellijk een oplossing voor hebben. Wel een win was het belang van een sterke ouderwerking. Als je een ouderwerking hebt die goed is uitgebouwd heb je sowieso een pracht van menselijk kapitaal. Je hebt meer voeling met de leerlingen en bent meer op de hoogte van wat er leeft binnen de schoolgemeenschap. We besloten het overleg dan ook met enerzijds de conclusie dat het laatste nog niet is gezegd over sociale correctie en anderzijds de afspraak om eens langs te gaan op de school die zijn ouderwerking heel goed heeft weten uit te bouwen.