Projectoproep GoodFood@School

Projectoproep GoodFood@School

Rikolto en Stad Leuven delen dezelfde ambitie: gezonde en duurzame voeding voor alle Leuvense leerlingen. In GoodFood@School werken ze nauw samen en trachten ze alle Leuvense scholen te activeren! Om te kunnen leren uit concrete projecten op school, zal Rikolto enkele scholen -al dan niet in samenwerking met externe partners- bij de hand nemen om hun pilootproject vorm te geven en uit te rollen. De projecten worden gefaciliteerd door Rikolto en mede gefinancierd door Stad Leuven.

Schrijf je projectvoorstel

Download het word bestand, schrijf je projectvoorstel aan de hand van de vragen en bezorg het ons ten laatste 8 december via mail naar naomi.dries [at] rikolto.org.

Wat?

We willen 3 pilootprojecten ondersteunen waarbij een gezond voedingsaanbod toegankelijk wordt gemaakt in één of meerdere Leuvense basisscholen. Onder toegankelijk verstaan we beschikbaar én betaalbaar voor alle leerlingen. Zo’n voedingsaanbod kan bestaan uit soep, tussendoortjes, boterhammen, warme maaltijden, …

De bedoeling van de proefprojecten is om te onderzoeken welke modellen opschaalbaar zijn, binnen de deelnemende scholen en naar andere Leuvense scholen toe.

De pilootprojecten worden door Rikolto en Stad Leuven geselecteerd uit de projectvoorstellen die worden ingediend.

Voor wie?

Leuvense basisscholen, al dan niet in samenwerking met externe partners: cateraar, buurtwerking, leveranciers, logistieke partners, ouders, andere vrijwilligers, …

Voorwaarden

 • Het project voorziet een voedingsaanbod voor alle leerlingen van de pilootgroep (ook de meest kwetsbare). We streven ernaar om in deze pilootfase minstens 25% van de leerlingen van de deelnemende scholen te betrekken.
 • Dit kan gaan over soep, tussendoortjes, boterhammen, warme maaltijden, …
 • Het voedingsaanbod is volledig vegetarisch en baseert zich op de aanbevelingen van Gezond Leven.
 • Het voedingsaanbod mag voorzien worden door een eventuele huidige cateraar of kok, of door een nieuwe aanbieder of vrijwilligers (vb. ouders).
 • Het project betrekt 1 of meerdere scholen.
 • Het voedingsaanbod wordt minstens 2 keer per week voorzien op de scho(o)l(en).
 • Het project stigmatiseert niet.
 • Het project wordt uitgevoerd van januari tot april 2022 en loopt minstens 8 weken.

Pluspunten

 • Bij de productie en/of logistiek van het voedingsaanbod wordt er rekening gehouden met bepaalde duurzaamheidscriteria (zoals het gebruik van voedseloverschotten, korte keten, lokaal en seizoensgebonden, eerlijke handel, duurzaam transport, etc.)
 • Het project is opschaalbaar, en heeft dus het potentieel om:
  - zowel praktisch als financieel verder te lopen na de pilootfase;
  - uiteindelijk alle leerlingen van de school te bereiken;
  - ook in andere scholen uitgerold te worden.

Kosten

Binnen dit pilootproject zijn er werkingskosten ter beschikking voor een bedrag van minstens 2.000 euro – maximum 4.000 euro per pilootproject.

We verwachten een voorstel hoe je dit project zou kunnen bekostigen:

 • Wil je werken met sociale correctie via de schoolfactuur (bv. korting voor leerlingen met recht op verhoogde tegemoetkoming)?
 • Wil je een systeem opzetten van ‘pay what you want’, waar naar eigen mogelijkheden verschillende prijzen gekozen kunnen worden?
 • Wil je werken met een sociaal fonds, dat gevuld wordt door opbrengsten uit activiteiten en giften van ouders en/of de bredere schoolomgeving?
 • Wil je werken met een combinatie van bovenstaande systemen, of nog een ander systeem?

Timing

 • Digitaal info- en netwerkmoment: 17/11/2021 van 16u tot 17u30
 • Deadline indiening: 8/12/2021
 • Bekendmaking geselecteerde projecten: 13/12/2021
 • Toelichting van de geselecteerde projecten tijdens de Leuvense School Food Council op 14/12/2021 tussen 15u en 17u.
 • Opstart projecten: in de loop van januari 2022

Ondersteuning door Rikolto

Zowel bij het uitwerken, voorbereiden als uitvoeren van je project kan je bij Rikolto terecht voor ondersteuning op verschillende vlakken. Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

 • Het in contact brengen met mogelijke partners.
 • Ondersteuning bij het uitwerken van een sociaal correctiesysteem.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een toelating bij het FAVV.
 • Het uitvoeren van ouderbevragingen.
 • Het organiseren van uitwisselingsmomenten tussen verschillende scholen en projecten.

Neem gerust al tijdens het vormgeven van je project contact op met Rikolto ter ondersteuning. Onderaan vind je onze contactgegevens.

Sta bij het uitwerken van je project zeker stil bij onderstaande elementen

 • Soep, broodmaaltijd, warme maaltijden of tussendoortjes
 • Geproduceerd door eigen cateraar/kok, lokale aanbieder of vrijwilligers (bv. ouders)
 • 2 à 5 keer per week

 • Het tijdstip: ochtendspeeltijd, middagpauze of namiddagspeeltijd
 • Praktisch: Door leerkrachten, keukenpersoneel, vrijwilligers of extra werkkrachten via sociale economie

 • Het transport van de ingrediënten indien het aanbod op school bereid wordt
 • Het transport van het bereide voedingsaanbod indien het aanbod niet op school bereid wordt

 • Benodigd materiaal (kommetjes, fornuis, mixer, …)
 • Opwarmen voedingsaanbod indien nodig
 • Afwas: door leerkrachten, keukenpersoneel, vrijwilligers of extra werkkrachten via sociale economie

 • Sociale correctie, bv. obv het recht op verhoogde tegemoetkoming
 • Een “pay what you want”-systeem waar naar eigen mogelijkheden tussen verschillende prijzen kan gekozen worden
 • Een sociaal fonds om het voedingsaanbod gratis of zeer goedkoop aan te bieden aan alle leerlingen, of om kortingstarieven in een sociaal correctiesysteem te financieren
 • Een combinatie van bovenstaande systemen, of nog een ander systeem

Ter inspiratie geven we vier beknopte voorbeelden van mogelijke scenario’s:

Twee keer per week wordt tijdens de middagpauze soep voorzien. De soep wordt gemaakt in een lokaal buurtcentrum, vervoerd per fietskoerier en op de school opgewarmd en uitgedeeld door medewerkers van het buurtcentrum. De soep wordt bewust zeer goedkoop aangeboden voor alle leerlingen. De prijs werd bepaald op basis van een bevraging van de ouders. Voor de leerlingen die dit toch niet kunnen betalen is de soep volledig gratis. De meerkost wordt bekostigd vanuit het sociaal fonds van de school.

Elke schooldag wordt tijdens de ochtendspeeltijd versneden fruit of groente vanuit de korte keten voorzien. De producent levert de groenten en fruit op de school. Extra werkkrachten uit de lokale diensteneconomie versnijden de groenten en fruit, delen ze uit en zorgen voor de afwas. De ouders kiezen zelf tussen drie prijzen, naargelang hun eigen mogelijkheden.

Vier keer per week wordt tijdens de middagpauze soep voorzien. De soep wordt warm geleverd door de cateraar die reeds aan de school leverde en samen met de cateraar werd de voedingswaarde van de soep geoptimaliseerd gebaseerd op de aanbevelingen van Gezond Leven, en is nu beschikbaar voor alle leerlingen (niet enkel voor wie een warme maaltijd eet). Om de soep betaalbaar te maken voor alle leerlingen wordt gewerkt met sociale correctie, met een kortingstarief voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. De bedeling en afwas gebeuren door het reeds aanwezige keukenpersoneel.

1 keer per week worden voedseloverschotten van groenten en fruit opgehaald door vrijwillige ouders, die deze vervolgens op school verwerken tot smoothies. De rijpere ingrediënten worden de dag zelf uitgedeeld, de rest wordt enkele dagen later verwerkt tot een smoothie. Het uitdelen van de smoothies gebeurt door de leerkrachten tijdens de namiddagspeeltijd. De smoothies zijn gratis voor alle leerlingen. De kosten van het transport en eventuele extra ingrediënten worden bekostigd vanuit het sociaal fonds van de school.

Enkele inspirerende Leuvense voorbeelden

Neem gerust contact op met ons:

Jen Willems
Jen Willems
Coördinator GoodFood@School
Naomi Dries
Naomi Dries
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto
Femke Van Vaerenbergh
Femke Van Vaerenbergh
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto