Voedselveiligheid op school: 10 vragen beantwoord

Voedselveiligheid op school

10 vragen beantwoord

Voedselveiligheid is de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), een instelling van de Belgische overheid. Ze waakt over de veiligheid van de weg die voedsel aflegt (dit noemen we de voedselketen) en over de kwaliteit van het voedsel.

Ook binnen de school wordt er met voeding gewerkt: er wordt samen gekookt als project, leerlingen brengen eten mee, er worden tussendoortjes uitgedeeld of verkocht, lunches worden aangeboden en ga zo maar door. Om ervoor te zorgen dat het FAVV kan controleren dat alles veilig gebeurt, heeft de school voor sommige activiteiten een registratie bij of toelating van het FAVV nodig. Hiervoor moet een heffing betaald worden. Vaak moeten er ook specifieke regels en voorwaarden gevolgd worden.

Twijfel je voor welke activiteiten een toelating nodig is? Wil je kippen op school, maar weet je niet zeker of dit mag? Hieronder vind je alvast een antwoord op 10 veelvoorkomende vragen. Meer informatie vind je ook op de website van het FAVV of in deze brochure.

Test je kennis!

Test je kennis!

Weet jij al hoe de vork in de steel zit als het gaat over voedselveiligheid op school? Doe dan mee met onze quiz!

Doe de test!

10 vragen beantwoord

Nee, dit is niet nodig. De school moet wel zorgen voor een goede hygiëne en correcte bewaring van de tussendoortjes. De tussendoortjes moeten ook afkomstig zijn van een bij het FAVV geregistreerde leverancier. Alle tussendoortjes van de supermarkt komen dus in aanmerking, maar als de school op regelmatige basis zelfgekweekt fruit of zelfgemaakte tussendoortjes wil aanbieden, is hiervoor een registratie nodig. Als de tussendoortjes door de leerlingen zelf gemaakt worden, of uitzonderlijk door andere leerlingen, is zo’n registratie niet nodig (zie vraag 6).

Ja, hiervoor zijn registratie en het beschikken over een toelating van het FAVV verplicht. Onder maaltijden vallen alle maaltijden, zoals warme maaltijden, broodjes en salades.

Ja, dat mag. Als de oogst en/of eieren gebruikt worden in het kader van een pedagogisch project, dus bijvoorbeeld voor een éénmalige kookles of voor een klasactiviteit, is hier geen registratie of toelating voor nodig. Als leerlingen met deze producten op regelmatige basis voor andere leerlingen koken, is een registratie en toelating wel nodig. Ook als de oogst en/of eieren door het keukenpersoneel gebruikt worden, heeft men een registratie en toelating nodig.

Nee, dit mag niet. Om de bevolking te beschermen tegen ziektes, mogen volgens de Europese wetgeving geen keukenafval en restjes van maaltijden aan dieren geven. Dat betekent dus ook niet aan kippen.

Nee, dat is niet nodig, omdat het over een ‘gelegenheid’ en dus een occasionele aanbieding gaat.

Dit moet niet wanneer de leerlingen enkel voor zichzelf koken of sporadisch voor anderen koken. Wanneer ze op regelmatige basis voor andere leerlingen koken, bijvoorbeeld als er wekelijks tijdens de kookles voor heel de school gekookt wordt, is hiervoor wél een registratie nodig.

Nee, deze voedselresten moeten altijd als afval gezien worden. Ze mogen niet meer worden aangeboden aan leerlingen of personeel – en ook niet aan de kippen!

Dit mag onder bepaalde voorwaarden: het moet om niet-geregenereerde (niet-heropgewarmde) voeding gaan, en het koelingsproces moet snel genoeg gebeuren: binnen de 2 uur van 55°C naar minder dan 10°C, en binnen de 12 uur naar 3°C.

Door het eten dat waarschijnlijk zal overblijven niet uit te stallen op de bedieningstoog, maar het koelingsproces voor deze porties al zo snel mogelijk te starten en voltooien, volgens de voorwaarden vermeld bij vraag 8.

Nee, voor dergelijke activiteiten is dit niet nodig, op voorwaarde dat:

  • de medewerkers aan de activiteit geen enkele bezoldiging ontvangen.
  • er maximum 5 activiteiten per jaar zijn, die samen niet langer dan 10 dagen duren.