Waarom we gezonde en duurzame voeding belangrijk vinden

Waarom vinden we gezonde en duurzame voeding op school zo belangrijk?

We vragen niet zomaar aan scholen om met voeding bezig te zijn. Dat heeft een reden. Kinderen hebben er baat bij om gezond en duurzaam te eten, want gezonde voeding heeft een positieve bijdrage aan:

  • de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan hun dagdagelijkse activiteiten

  • het gebit en het gewicht van kinderen

  • de algemene gezondheid van het kind op korte en lange termijn

  • het mentaal welbevinden en het goed in hun vel voelen

  • een verhoogde concentratie, een groter leervermogen en betere schoolprestaties

Als we bovendien ook nog werk kunnen maken van voeding die aandacht heeft voor de ecologische, economische en sociale dimensies van ons eten, dan is dat een win-win op heel veel vlakken. Hoe we het ook draaien en keren, onze voeding heeft een grote impact op onze planeet, draagt bij aan de klimaatopwarming, verzuring van de oceanen, verstoorde stikstof- en koolstofcycli, …

Maar niet alleen de ecologische dimensie verdient aandacht, ook de economische en sociale facetten zijn belangrijk. De mensen die instaan voor ons eten, de boeren, verdienen steeds minder, worden steeds ouder, doen hun werk in vaak heel uitdagende omstandigheden met veranderend klimaat, regelgeving en beleid. Als we in 2050 nog voldoende eten willen produceren voor iedereen, dan moet ook hun verhaal verteld worden.