Traject lager onderwijs

Schooltraject lager onderwijs

Iedereen mee met GoodFood@School

Het GoodFood@School traject voor het lager onderwijs gaat aan de slag met de hele school.
Met de directie en het leerkrachtenteam denken we in een werksessie na over het voedingsbeleid op school.
Drie klassen (eentje per graad) onderzoeken elk een aspect van duurzame voeding in een workshop van 120 min.

Leerlingen proeven, ruiken, voelen en ervaren.

Zo werken we stap voor stap aan een breed gedragen gezondheidsbeleid en krijgen ook ouders goesting in meer van dat.

Wat mogen jullie verwachten?

Een bevraging van het schoolteam bij de start en één begeleidingsmoment voor het team rond visievorming.

  • Waar staan wij als school i.v.m. duurzame, gezonde voeding?
  • Hoe denken mijn collega’s over dit thema?
  • Welke goede praktijken zijn er reeds aanwezig?
  • Waar willen wij naartoe als schoolteam?

Een interactieve workshop in één klas per graad die aansluit bij de eindtermen en de Leerlijn Voeding.

Voedselverspilling 1e graad
Seizoensgebonden en lokale groenten en fruit 2e graad
Duurzame consumptie 3e graad
(evenwicht tussen plantaardige en dierlijke voeding)

Een aanzet tot het verder inspireren en motiveren van de schoolomgeving (naverwerking):
de opgedane ervaringen worden gebundeld en tentoon gesteld op centrale plaats in de school.