De Gentse School Food Council: werken aan gezonde en duurzame voeding in coronatijden

De Gentse School Food Council: werken aan gezonde en duurzame voeding in coronatijden

01/12/2020

Dat het vreemde tijden zijn, weten we allemaal. Ook scholen staan voor grote uitdagingen, waardoor het niet altijd evident is om in te zetten op een gezond en duurzaam voedingsbeleid. Toch blijft gezonde en duurzame voeding zeer belangrijk, nu misschien zelfs meer dan ooit.

Hoe scholen nog meer ondersteunen?

Dat scholen onder druk staan, beseffen de partners van de Gentse School Food Council maar al te goed. Hoe gaan we hier mee om? Op welke manieren kunnen we scholen zo goed mogelijk ondersteunen, informeren en ontzorgen? Tijdens een virtuele bijeenkomst op 17 november namen de partners van de Council de tijd om hier bij stil te staan. We wisselden uit over de uitdagingen waar we momenteel voor staan en op welke manieren we tóch betekenisvolle stappen blijven zetten naar een gezond, duurzaam en toegankelijk voedingsbeleid in Gentse scholen. Heel wat projecten kunnen niet in hun oorspronkelijke vorm doorgaan, maar er wordt volop ingezet op alternatieven – van virtuele workshops plantaardige koken tot nieuwe actiedagen en schoolbegeleidingen vanop afstand.

Toegankelijkheid van schoolmaaltijden

Tenslotte was er speciale aandacht voor de toegankelijkheid van schoolmaaltijden. Dat niet alle leerlingen toegang hebben tot een gezonde en duurzame maaltijd wordt door de gevolgen van de pandemie nogmaals op scherp gesteld. Na een korte update over wat hier in verschillende Vlaamse steden al rond beweegt, lichtte Ruth Inslegers van Sociale Dienst Gent toe hoe volgend jaar ingezet zal worden op het in kaart brengen van de huidige situatie en good practices van Gentse kleuterscholen omtrent voeding. Op basis hiervan zal vanaf schooljaar 2021-2022 in enkele scholen een piloottraject met toegankelijke schoolmaaltijden worden uitgerold. Volgende keer gaan we verder aan de slag rond de toegankelijke schoolmaaltijden en werken we de planning voor het voorjaar concreter uit. We houden je op de hoogte!