Europa kiest ook voor Good Food at School!

Europa kiest ook voor Good Food at School!

02/03/2022
Katharina Beelen
Katharina Beelen
Program coördinator Rikolto Belgium

In het kader van de Europese Farm2Fork-strategie diende Rikolto vorig jaar, samen met meer dan 30 andere Europese partners, een project in bij Europa om via scholen de voedingspatronen van onze kinderen te verbeteren. Dit prestigieuze project, dat onder de naam ‘School Food 4 Change’ het voedingsbeleid in de Europese scholen wil verduurzamen, zowel in de klas als in de refter en bij uitbreiding de hele schoolomgeving, werd met een maximumscore goedgekeurd en ging in februari van start voor een periode van 4 jaar.

ICLEI, het globale netwerk voor regionale en lokale overheden, stuurt het project aan. Rikolto is een van de kernpartners en zal de coördinatie opnemen voor de ontwikkeling en implementatie van een Europees kader voor een integrale schoolaanpak voor voeding (whole school food approach). Enkele vraagjes aan Katharina Beelen, projectverantwoordelijke bij Rikolto.

Waarom is dit project zo belangrijk?

"Dankzij onze ervaringen met GoodFood@School weten we dat een gezond en duurzaam voedingsaanbod op school en af en toe een les over gezondheid niet volstaan om de voedingsgewoonten bij onze kinderen te veranderen. Hiervoor is een integrale aanpak nodig, waarbij de school vanuit een eigen visie gezonde, duurzame voeding een belangrijke plaats geeft in haar schoolbeleid en alle kinderen op een veelzijdige en vooral consequente manier laat proeven van goed eten. Met GoodFood@School hebben we hiervoor een stappenplan ontwikkeld en via onze toolkit kunnen scholen allerhande tools downloaden en leren van praktische ervaringen van andere scholen. Dit project geeft de mogelijkheid om onze toolkit nog te verbeteren en uit te breiden en onze aanpak op te schalen, niet alleen in onze pilootsteden Antwerpen, Gent en Leuven, maar ook naar andere steden en gemeenten."

Wat is de rol van steden in dit project?

"Scholen zijn dé ideale plek om de voedingsgewoonten van onze kinderen aan te pakken en steden en gemeenten zijn hierbij een belangrijke katalysator: vaak hebben ze eigen scholen die ze kunnen aansturen (bijvoorbeeld als aanbestedende overheid via gezonde, duurzame schoolmaaltijden), maar ook andere scholen in een stad of gemeente zijn vragende partij voor ondersteuning. Scholen staan enorm onder druk, wat door de Coronacrisis alleen maar is toegenomen. Vaak hebben ze niet de energie en middelen om zelf nieuwe initiatieven rond voeding op poten te zetten en hier een beleid rond uit te werken. Vaak weten ze ook niet hoe hieraan te beginnen. Een stad of gemeente kan hen hierin begeleiden. Met dat doel hebben we enkele jaren geleden in onze pilootsteden een School Food Council opgericht, die strategieën ontwikkelt op maat van de lokale scholen. We zien dat dat werkt. Onze pilootsteden Antwerpen, Gent en Leuven zijn dan ook als partner meegestapt in dit Europese project en zullen samen met 11 andere Europese steden, waaronder ook Kopenhagen, Malmö, Milaan, Wenen en Brussel (Schaarbeek), goede praktijken creëren waar andere steden, gemeenten en scholen mee aan de slag kunnen gaan."

Wat willen jullie concreet met dit project bereiken?

"We hopen meer dan 600.000 schoolkinderen te bereiken in meer dan 3.000 scholen in 12 EU-landen, die vervolgens alle andere kinderen, scholen en steden kunnen inspireren. Enerzijds willen we een gezond en lekker voedingsaanbod voorzien in scholen, dat toegankelijk is voor alle kinderen. Anderzijds willen we kinderen en ouders overtuigen om bewust te kiezen voor gezondere, meer duurzame voeding en hen helpen hun voedingsgewoonten aan te passen. Met dit sterke consortium waarin naast steden ook toonaangevende universiteiten en gespecialiseerde organisaties zetelen, moet dat ongetwijfeld lukken."