GoodFood@School goes International

GoodFood@School goes International

01/02/2022

GoodFood@School goes International

Rikolto is een internationale netwerkorganisatie. Ons kantoor in België is één van zeven wereldwijd en we zijn actief in nog 14 andere landen. Samen werken we keihard aan het verduurzamen van ons voedselsysteem.

De focus ligt natuurlijk hier en daar wat anders: bij ons is een teveel aan lege calorieën (die vullen, maar niet voeden) een groter probleem dan structurele honger zoals in Congo. In Vietnam kent een groter probleem van onveilige groenten, door het gebruik van pesticiden en in Nicaragua zetten ze bijvoorbeeld hard in op het verduurzamen van de cacaosector.

Even vaak zijn er gemene delers zoals een gezond en duurzaam voedingsbeleid op school, wereldwijd. Overal verdienen onze kinderen toegang tot voldoende gezond en duurzame voeding. Daarom is dit een van de onderwerpen waarrond we samenwerken met de andere kantoren.

Leren van elkaar

Elke twee maanden komen we digitaal samen om de voortgang te bespreken. Wij zijn in België sinds 2017 met dit onderwerp bezig, een aantal kantoren hebben dit thema sinds dit jaar op de agenda staan. Het is daarom logisch dat we onze ervaringen delen met onze collega’s, zodat ze niet dezelfde fouten moeten maken. Zoals: je verandert een schoolbeleid niet in een jaar, ga niet enkel met scholen praten, maar laat ze onderling praten en luister en vooral verlies niet te veel tijd met dingen in kaart brengen maar ga met je voeten in het veld staan.

Er staan heel mooie projecten in de startblokken. In Nicaragua zetten ze in op het ontwikkelen van een stappenplan richting gezonde voeding op school, met de focus op lokale voeding. In Senegal staat er een project in de steigers omtrent het aanpakken van de voedselomgeving. Hoe weer je onofficiële straatverkopers met ongezonde voeding of kan je misschien hun aanbod aanpassen? In Indonesië zetten ze dan weer in op de ontwikkeling van een standaard voor de gezonde schoolrefter en in Vietnam zetten ze ‘youth school clubs’ in als ambassadeurs om de boodschap mee te verkondigen.

Waar focussen we op in België?

Ook wij staan opnieuw in de startblokken: nog steeds GoodFood@School maar een iets andere focus. Namelijk lokale besturen. Zo zetten in het kader daarvan pilootprojecten op met scholen rond rond toegankelijke, gezonde en duurzame voeding op school. Altijd vanuit de principes van de Whole Schole Food Approach (een schoolbreed voedingsbeleid op vlak van aanbod en educatie) om hen te voeden met goede praktijken die ze aangepast aan hun context kunnen inzetten.

De gesprekken met onze collega’s zijn inspirerend en super waardevol, want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Dat onze kinderen opgroeien tot gezonde burgers die gezonde keuzes kunnen maken. We gaan hier nog heel wat delen over de ervaringen en projecten wereldwijd. Stay Tuned!