Hoe we in Europa kunnen leren van mekaar

Hoe we in Europa kunnen leren van mekaar

15/02/2023

Op 7 en 8 februari mochten we een inspirerend, internationaal gezelschap ontvangen. Een groep van 30 leerkrachten en ambtenaren uit steden in Denemarken, Zweden, Estland en België kwamen samen om te kijken hoe we nog meer werk kunnen maken van gezonde, duurzame en toegankelijke voeding op school in heel Europa. Ze brachten een bezoek aan Leuven en Gent. Dit kaderde allemaal binnen het Europese SchoolFood4Change project waar Leuven en Gent ook partners in zijn.

1 van de pijlers waar SchoolFood4Change zich op richt is de zogenaamde ‘Whole School Food Approach’, een integrale aanpak van voeding op scholen. “Wanneer steden enkel inzetten op duurzame kantines, maar kinderen en jongeren niet weten waar hun voeding vandaan komt of wat de impact is op onze leefomgeving, blijft de maatschappelijke impact beperkt”, licht Annelies Smets van Rikolto toe. “Het omgekeerde is evenzeer waar. Als kinderen en jongeren in de klas leren over de impact van ons eten op het klimaat, maar lunchen in een ongezonde en weinig duurzame schoolkantine of in de frituur naast de school, blijft het effect van de lessen pure theorie. We kunnen ons voedselsysteem op lange termijn enkel veranderen als kinderen en jongeren op school op een coherente manier in aanraking komen met voeding.”

Wanneer steden enkel inzetten op duurzame kantines, maar kinderen en jongeren niet weten waar hun voeding vandaan komt of wat de impact is op onze leefomgeving, blijft de maatschappelijke impact beperkt

Annelies Smets Coördinator SchoolFood4Change

Inspirerende voorbeelden uit Gent

We startten deze uitwisseling in de hotelschool van Gent waar we hartelijk werden ontvangen. We maakten kennis met mekaar en kregen uitleg over het SchoolFood4Change project. Erna konden de deelnemers in groepjes uitwisselen rond wat er in hun school of stad al gebeurde en waar ze nog meer op willen inzetten. Het was fijn om de verschillen en gelijkenissen te vinden tussen de verschillende contexten.

Na een rondleiding in de school en een lekkere lunch die gemaakt werd door de leerlingen, gingen we naar de Experimententuin van Odisee Hogeschool. Zij hebben als doelstelling om leerlingen actief te betrekken in het volledige proces van zaadje tot lekker en gezond op het bord. Ze willen de ‘food literacy’ bij de leerlingen verhogen zodat zij in staat zijn om kritisch te handelen en na te denken over de impact van voedingskeuzes op de eigen gezondheid en de bredere samenleving.

Leuvense bezoeken die goesting geven

De 2de dag brachten we door in Leuven. Een deel van de groep ging naar basisschool Pee&Nel. Zij startten vorig schooljaar met ontbijtkarretjes, gevuld met gezonde voeding voor iedereen. Dit project kwam er nadat ze merkten dat er (te)veel kindjes zonder ontbijt naar school kwamen. Door de projectoproep van stad Leuven en Rikolto grepen ze de koe bij de horens en startten ze met dit mooie project.

Het andere deel van de groep stak de handen uit de mouwen in De Drukkerij, een warme plek waar buurtbewoners, een school uit de buurt en co-werkers samenkomen. Zij maakten er een heerlijke lunch. Van een carpaccio van rode biet tot een lekkere risotto, het stond allemaal op de menu. Tijdens de lunch kregen we ook bezoek van de schepen van onderwijs Lalynn Wadera van stad Leuven. Zij vertelde hoe belangrijk het was om dit soort uitwisselingen te doen.

Het is duidelijk dat we nog veel van mekaar kunnen leren als het gaat over gezonde, duurzame voeding voor iedereen op school. We zijn heel blij dat we jullie in Leuven mogen ontvangen want ook wij willen hier nog heel wat stappen in zetten.

Lalynn Wadera Schepen van onderwijs voor stad Leuven

In de namiddag gingen we naar BoerenBuiten, de educatieve vzw van BoerEnCompagnie, een biologische CSA aan de rand van Leuven. Klassen komen naar deze boerderij om er te werken met schop en kruiwagen, te zorgen voor de dieren en te proeven van het veld. Zo leren kindjes en jongeren waar het eten op hun bord vandaan komt. Een perfecte afsluiter van deze 2 interessante dagen!

“De kracht van het samenbrengen van schoolvertegenwoordigers is dat ze elkaar energie geven”, zegt Annelies Smets. “Ze gaan naar huis met een koffer vol ideeën, contacten en energie om volgende stappen te zetten.” We kijken uit naar het vervolg hierop!