Leuvense basisscholen starten inclusieve projecten rond gezonde voeding

Leuvense basisscholen starten inclusieve projecten rond gezonde voeding

22/12/2021

Leuvense basisscholen kregen deze herfst de kans om hun eigen project uit te werken en in te dienen binnen de projectoproep GoodFood@School, om zo kans te maken op een subsidie en verdere ondersteuning om hun project waar te maken. Zes projecten werden goedgekeurd. Op 14 december stelden de geselecteerde scholen trots hun projecten voor bij de Leuvense School Food Council.

Een volle virtuele tafel

Het was druk aan de virtuele tafel van deze School Food Council (want ja, ook wij blijven braaf telewerken). Heel wat nieuwe leden schoven aan om er hun project voor te stellen, amper een dag nadat ze het verlossende nieuws hadden gekregen dat ze geselecteerd waren.

Hoe het allemaal begon

Maar even terug in de tijd. Waar komen die projecten plots vandaan? Binnen de School Food Council werken Rikolto en Stad Leuven, samen met de andere partners van de Council, al verschillende jaren nauw samen om werk te maken van gezonde en duurzame voeding in de Leuvens scholen. Om hierin de volgende stap te nemen, werd besloten dat Rikolto in opdracht van en in samenwerking met de dienst onderwijs een aantal pilootprojecten zou begeleiden om te onderzoeken op welke manieren gezonde voeding voor elke leerling van het basisonderwijs, inclusief leerlingen in kwetsbare situaties, toegankelijk kan worden gemaakt. Onder toegankelijk verstaan we beschikbaar én betaalbaar. Op basis van deze pilootprojecten zal Rikolto beleidsaanbevelingen formuleren aan de stad voor het nemen van volgende stappen.

Na een voorbereidende contextanalyse en analyse van verschillende reeds bestaande projecten en hun geleerde lessen werd begin november de projectoproep GoodFood@School gelanceerd. Scholen mochten zelf hun project uitwerken en indienen. Er werden wel enkele voorwaarden gesteld: het project moest gaan om een gezond en vegetarisch voedingsaanbod dat minstens twee keer per week wordt voorzien, en het moet ook toegankelijk zijn voor de meest kwetsbare leerlingen – zonder stigmatisering natuurlijk. Over wat het precieze aanbod inhoudt, wanneer op de dag het wordt genuttigd en op welke manier erover wordt gewaakt dat het voor alle gezinnen betaalbaar is werden geen beperkingen opgelegd.

Zes mooie projecten maken zich klaar voor de start

Na een grondige evaluatie van de ingediende projecten besloot de jury om maar liefst zes projecten goed te keuren. We stellen ze kort aan jullie voor:

  1. De basisschool Pee & Nel stelde vast dat veel van hun leerlingen niet ontbijten, en besloot daarom met een mobiele ontbijtbar te starten. Hier kunnen alle leerlingen die ‘s ochtends honger hebben iets nemen aan de start van de dag, bijvoorbeeld een yoghurtje of stuk fruit.

  2. De Zevensprong is een naam die jullie misschien iets zegt: we deelden al eerder een interview met hun kok Benoît die de leerlingen steeds van lekkere maaltijden voorziet. Sinds een aantal maanden voorziet de school wekelijks gratis verse soep voor alle leerlingen. Met de hulp van GoodFood@School wil de school dit project nu verder uitbreiden.

  3. Bij de Ark, een basisschool met maar liefst 900 leerlingen, willen ze ook met soep aan de slag. Hiervoor zullen ze samenwerken met het korte ketenplatform Kort’om Leuven. Eén van de boeren waar Kort’om mee samenwerkt is Pieter Goris, de man achter What-Soup. Pieter teelt groenten en tovert deze om tot heerlijke soepen, die binnenkort dus ook in de Ark genuttigd zullen worden. Ook zullen er kookworkshops georganiseerd worden voor de leerlingen.

  4. Bij Don Bosco Heverlee wordt de soep van de cateraar van de warme maaltijden sinds kort ook aangeboden aan de leerlingen die ‘s middags boterhammen eten. Met GoodFood@School willen ze de volgende stappen zetten en onderzoeken hoe ze dit voor meer leerlingen toegankelijk kunnen maken, om hiervan een echt succesvol en inclusief verhaal te maken.

  5. Bij de basisschool van Sancta Maria gooien ze het over een andere boeg: daar willen ze ervoor zorgen dat elke leerling elke dag een gezond tussendoortje heeft. Hiervoor zullen ze samenwerken met Kort’om Leuven en de Food Hub, die hun aanbod zullen bundelen voor een gevarieerd aanbod aan fruit en groenten uit de korte keten.

  6. Tenslotte werd ook het project van de Sint-Jansschool goedgekeurd. Hier zal soep worden voorzien voor de leerlingen in samenwerking met Fabota – de kinderwerking van buurtwerk ‘t Lampeke – en vrijwilligers. Er zijn ook plannen om op termijn de groenten uit de eigen moestuin te kunnen gebruiken.

Al deze projecten gaan in januari van start. Benieuwd hoe dit zal lopen? Blijf het zeker volgen via onze nieuwsbrief!