School Food Council Antwerpen

School Food Council Antwerpen

24/02/2021

Over voedseloverschotten, sociale economie en smakelijke scholen

1 februari riepen we de betrokken diensten van de stad Antwerpen samen. In Antwerpen is de council anders georganiseerd dan in de andere steden. Hier is het in eerste instantie een stedelijke klankbordgroep voor het project Smakelijke Scholen. Met dit project wil de stad scholen actief ondersteunen om een ontbijt, boterhammenlunch of soep aan te bieden op school.

Update Smakelijke Scholen

We gingen van start met een update over Smakelijke Scholen. Negen diverse scholen, verdeeld over de verschillende districten, zitten nu in de pilootfase. De eerste resultaten zijn alvast interessant. Het ontzorgen van de school is heel belangrijk. Het gegeven dat de lunchboxen van thuis ook gezonder schijnen te worden en dat leerkrachten een concentratieboost merken na het eten van de soep, zijn maar enkele mooie observaties. Er start ook een nieuwe groep pilootscholen. Na grondige evaluatie delen we de resultaten uiteraard ook met jullie.

De Antwerpse Voedselstrategie

Goed nieuws! Stad Antwerpen slaat de handen in elkaar met een brede groep Antwerpse spelers om een gedragen voedselstrategie voor Antwerpen te ontwikkelen. Tijdens de council gaf Rikolto ook een uiteenzetting over wat nu eigenlijk zo’n voedselstrategie is. In het kort is dit een beleid met visie en doelstellingen gericht op het verduurzamen van het lokale voedselsysteem. Scholen zijn cruciaal om mee te werken aan de formulering en de uitvoering van zo’n strategie zodat deze ook uitgedacht wordt met de schoolpraktijk in het achterhoofd. Scholen zijn immers de ideale plek om kinderen en jongeren nieuwsgierig te maken en interesse op te wekken in gezonde en duurzame voeding. Dit kan zowel in de refter, speelplaats als in de les. 

Aan de slag met voedseloverschotten en sociale economie

Elke council lichten we een specifiek thema uit. Dit keer gingen we dieper in op het herwinnen van grondstoffen (milieu) en van talenten (sociale economie), dit werd ons uitgebreid uit de doeken gedaan door Caroo Torfs van, jawel, Herwin. Herwin heeft circulaire economie als uitgangspunt:

dit is het maximaal behouden van de waarde van producten, materialen en grondstoffen door het sluiten van de kringlopen”.

Een project dat hierbij aansluit is Foodsavers. Dit verbindt organisaties die voedselverspilling tegengaan door het te verdelen of verwerken. Zij zorgen voor een betere toegang tot verse en gezonde voeding voor wie het niet breed heeft via distributieplatformen, sociale kruideniers of buurtrestaurants.

Met GoodFood@School hebben we in het verleden in Antwerpen al ingezet op het gebruik van voedseloverschotten in de schoolcontext met het refterproject op het IMS. We zijn hier momenteel een vervolg aan aan het koppelen wat de komende periode verder wordt uitgewerkt. We willen hierna een blauwdruk voor scholen ontwikkelen om met voedseloverschotten aan de slag te gaan!

De volgende council gaan we dieper in op een volgend essentieel en uitdagend thema: armoede.