School Food Council Brugge is alive & kicking

School Food Council Brugge is alive & kicking

24/06/2021

Op 7 juni kwam de School Food Council in Brugge voor de tweede keer samen. Wat bleek? Onze jongste council maakte een vliegende start. Er werd druk uitgewisseld en plannen werden gesmeed voor het najaar.

De grote kracht van een council is uitwisseling en het ontdekken van samenwerkingsvoordelen. Er gebeurt altijd veel in een stad, zoveel dat een ‘oh maar dat is super interessant voor mijn werk’ voor niemand vreemd is. Dat bleek ook tijdens deze council. De ene partner ondersteunt de andere, soms inhoudelijk, dan weer praktisch. Allemaal om dat mooiere doel te bereiken: gezonde en duurzame voeding op school toegankelijk maken voor iedereen.

Wat staat er zoal op de planning in Brugge?

Food Wave

Dit is een internationale gemeenschap van jongeren die actief is in 17 landen. Het doel is om bewustwording te creëren over duurzame manieren van consumeren en produceren van voedsel in onze steden.
Zo staat er in oktober een hacketon gepland. Vijf teams nemen het 24 uur tegen elkaar op om hun idee zo goed mogelijk uit te werken. Het idee draait om het aanpakken van de shift naar duurzame voeding.
Het project richt zich nu voornamelijk op jongeren in een buitenschoolse context, we bekijken in hoeverre we ook de scholencontext hierbij kunnen betrekken.

Voedselverlies in grootkeukens

Stad Brugge zet al een tijdje voluit in op het tegengaan van voedselverlies met het project Foodwinners. Momenteel ligt de focus op voedselverlies in grootkeukens en waar starten we dit beter dan in hotelschool Ter Groene Poorte? Want als je de grootkeukenchefs van morgen mee hebt is je impact eens zo groot. Er werd in juni een eerste afvalmeting georganiseerd. Nu wordt de school begeleid om dit verlies naar beneden te halen. Volgend schooljaar zullen we weten of dit succesvol is, dan staat er een nieuwe meting gepland.

Soepproject

Soepprojecten zijn alom aanwezig en daar kunnen we niet blij genoeg om zijn. In Brugge start in september ook een pilootproject. Drie lagere scholen, met een hoog percentage indicatorleerlingen, zullen onder begeleiding van de brugfiguren dit project uittesten. De groenten komen van Flavour, het lokale distributieplatform van voedseloverschotten en de soep wordt gemaakt op school. We zijn heel benieuwd naar hoe dit gaat lopen!

Kick-off council voor het brede publiek

De council mag alive & kicking zijn, het brede publiek is er nog te weinig van op de hoogte. Daarom plannen we in november een kick-off. Wat / wanneer / hoe? Daar vertellen we jullie zo snel mogelijk meer over!