Toegankelijke schoolmaaltijden op de agenda van de Leuvense School Food Council

Toegankelijke schoolmaaltijden op de agenda van de Leuvense School Food Council

30/11/2020

Het Scholen2030 project dat Leuvense scholen aanmoedigt om te verduurzamen tegen 2030 kent sinds kort een coördinatrice die met volle vaart en met ongezien enthousiasme aan de kar trekt. Zij leidt het hele project in goed banen en stemt af met de Leuvense scholen.

Rol van Rikolto in Scholen2030

Scholen2030 focust op de 5 thema's die Leuven 2030 ook naar voren schuift: mobiliteit, energie, vergroening, afval/circulair en duurzame voeding. Voor dit laatste is Rikolto thema-expert of ‘ankerpunt’. De rol van de ankerpunten is om alle spelers die met het thema (in dit geval gezonde en duurzame voeding op school) te maken hebben te verbinden en om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen wegwijs te maken.

Tegelijkertijd leeft ook het verhaal van de toegankelijke schoolmaaltijden erg in de hoofden en de harten van vele Leuvenaren, en ook de Stad Leuven spreekt haar ambitie expliciet uit om lege brooddozen tegen te gaan en schoolmaaltijden toegankelijk te maken. Rikolto werkt zelf ook nauw samen met de Stad Antwerpen en Gent die eveneens focussen op deze problematiek. Het was dus een logische afspraak dat de School Food Council deze ambitie verder vormgeeft voor de stad.

School Food Council 2.0.

Op 26 november kwam de School Food Council opnieuw samen, digitaal weliswaar. Vanwege de vernieuwde invulling van dit overleg, zaten we met een bredere waaier van spelers rond de tafel. Verschillende stadsdiensten waren zoals steeds van de partij, maar ook heel wat aanbieders van gezonde en duurzame voeding uit het Leuvense, tevens organisaties die ervaring hebben met het werken met kansengroepen. Ook schepen van onderwijs Lalynn Wadera nam even deel aan het overleg en sprak haar appreciatie, ambitie en goodwill uit.

Gezonde en duurzame voeding beschikbaar en betaalbaar

Wat houdt die ambitie dan precies in? Samen gezonde en duurzame voeding voor alle Leuvense leerlingen beschikbaar en betaalbaar maken. Samen omdat geen van de spelers aan tafel de problematiek alleen kan aanpakken. Gezond en duurzaam, omdat iedereen wereldwijd recht heeft op goed eten, nu en in de toekomst. Beschikbaar en betaalbaar, omdat alle leerlingen recht hebben op toegang tot kwalitatieve voeding die bijdraagt aan hun fysieke en mentale ontwikkeling.

Plan van aanpak: hoe beginnen we hieraan?

Na een uitgebreide kennismaking, bekijken we waar we al staan en wat we samen willen doen. 2 studenten van de studierichting voedings- en dieetkunde bij de UCLL stellen het opzet van hun afstudeerwerk voor, dat ze in samenwerking met Rikolto uitwerken. Het onderwerp is “gezonde en duurzame maaltijden in het Leuvens onderwijs”.

Naast een uitgebreide literatuurstudie duiken deze studenten in een brede bevraging van de Leuvense scholen: welke maaltijden worden er aangeboden, wie voorziet deze maaltijden aan welke prijs en hoe gezond en duurzaam zijn ze? Er is alvast veel interesse om hier nog een aantal vragen aan toe te voegen, waarmee dit netwerk aan de slag kan om een aantal pilootprojecten rond toegankelijke maaktijden op te starten. Want dat is op korte termijn alvast het plan: in september 2021 starten we in een aantal scholen met een aantal concrete pilootprojecten om een aangepast aanbod te voorzien.

Good practices en brainstorm

Rikolto schetst een aantal inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland die daadwerkelijk de brug slaan naar een gezond en duurzaam aanbod voor iedereen: van Finland met hun historische gratis maaltijden tot een duurzaam project in IMS (Borgerhout) waar leerlingen voeding dagelijks soep voorzien op basis van voedseloverschotten.

Een brainstorm waar we inzoomden op voor- en nadelen, en haalbaarheid van bepaalde ideeën, bracht ons op het einde van de School Food Council tot een simpel hands-on plan als eerste doelstelling: elke dag soep voor elke leerling van het lager onderwijs. We maken ons sterk dat dit het onderzoeken waard is en beginnen de puzzel te leggen met welk partners en op welke dot aanbod kan verzorgd worden.

Alle hens aan dek om met deze ploeg de volgende stappen te zetten om dit waar te maken. Veel goesting en de enthousiaste dynamiek van dit netwerk is alvast een mooi begin!