GoodFood@School: Deze Gentse scholen gaan aan de slag met gezonde, duurzame voeding

GoodFood@School: Deze Gentse scholen gaan aan de slag met gezonde, duurzame voeding

12/12/2022

Dit schooljaar startte 4 Gentse scholen met veel enthousiasme met het eenjarig GoodFood@School-traject naar een gezonder en duurzamer voedingsbeleid. En in januari gaat ook de 5de school, GO! Lyceum Gent, aan de slag.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem is een grote secundaire school met een internaat. Hier is al heel wat in beweging. Zo startten ze reeds vorig jaar met Snack & Chill, is er ook een soepproject, zijn er acties om het afval op de speelplaats te verminderen, worden de tussendoortjes in het schoolwinkeltje verduurzaamd, etc. Wat deze acties echter nog misten was een integrale aanpak en goeie communicatie tussen personeel, ouders en leerlingen.

Het samenstellen van een werkgroep was een eerste belangrijke stap. Ondertussen is de werkgroep al 2 keer samengekomen en worden heel wat ideeën en info uitgewisseld. Zowel leerkrachten van verschillende graden, directie, leerlingen, de brugfiguur en de OCMW-medewerker zijn vertegenwoordigd in de werkgroep. Op deze manier creëer je meer gedragenheid bij alle betrokkenen en kan het werk beter verdeeld worden. Het voor verbondenheid en concrete stappen richting een gezond en duurzaam voedingsbeleid, verankerd in de visie van de school.

Dit jaar gaat de werkgroep inzetten op een efficiëntere taakverdeling om onder andere de gratis soep haalbaar te houden. Daarenboven zullen buurtwinkels, bakkers, supermarkten etc. in de buurt gecontacteerd worden over mogelijke samenwerkingen i.v.m. hun voedseloverschotten. De werkgroep wil een aanbod voorzien zodat leerlingen die niet ontbeten hebben of naar school komen met een lege of ongezonde brooddoos een gratis, gezond tussendoortje kunnen nemen. Ten slotte gaat een groep leerlingen aan de slag rond afval in het kader van de SDG’s en wordt er nagedacht over een moestuin op school.

Er staat dus nog wat te gebeuren in het voorjaar van 2023 én daarna in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem!

De Mozaïek

In basisschool De Mozaïek staat er ook al wat in de startblokken. De werkgroep gezondheid wil er het bestaande aanbod van gratis soep over de middag populairder maken. De zusters van het klooster naast de school maken elke dag verse soep voor de school. Jammer genoeg zijn de leerlingen hier niet allemaal even enthousiast over. Daarom kunnen de kinderen vanaf december op vastgelegde dagen hun soep pimpen met lekkere toppings zoals croutons, peterselie, (plantaardige, lichte) room, kaas… In de mooie schoolmoestuin zijn ook heel wat kruiden beschikbaar die als topping kunnen dienen.

Om alle collega’s op de GoodFood@School kar te laten springen organiseerde de werkgroep in november een soepfeestje. Als soephelden (met cape!) hebben ze het leerkrachtenteam ingelicht dat er een actie gepland wordt om de soep te promoten. De kleuters maakten in de klas lekkere soep voor het soepfeestje en er werden ook toppings voorzien. Het zou fijn zijn als alle klassen in de toekomst eens kunnen helpen om de soep te maken. Zo zouden ze trots hun zelfgemaakte verse soep kunnen promoten bij hun medeleerlingen.

Na elke vakantie organiseert de werkgroep gezondheid van De Mozaïek ook een groentewinkeltje. In dit ‘winkeltje’ kunnen kinderen, samen met hun ouders, net voor schooltijd langsgaan om gratis gesneden groentjes te halen om de brooddoos voor die middag mee aan te vullen. Zo tonen ze de ouders dat de school een gezonde brooddoos belangrijk vindt en hoe een gezonde brooddoos er kan uitzien. Dit jaar willen ze het winkeltje nog succesvoller maken door de communicatie naar de ouders te verbeteren. Vaak is er een taalbarrière dus willen ze met minder tekst tonen wat de bedoeling is en waarom.

De Buurt

Bij methodeschool De Buurt zal er ingezet worden op communicatie. Er zijn duidelijke regels omtrent afval en voeding op school, maar die zijn niet altijd gekend door ouders en het personeel van de school. Op een laagdrempelige manier communiceren en sensibiliseren wordt hier alvast een eerste nuttige actie. Daarnaast gaat de werkgroep van De Buurt dit schooljaar op zoek naar welke warme maaltijden, die op school helemaal vers gemaakt worden door vrijwilligers, het meest in de smaak vallen bij de kinderen en waarom. En het aanbod van soep en fruit dat reeds voorzien wordt op school zou de werkgroep graag goedkoper maken door te starten met Brood(doos)nodig, wat perfect in het GoodFood@School traject past.

De Sassepoort – Spoor 9

Tot slot deden we bij De Sassepoort – Spoor 9 een nulmeting als start van het GoodFood@School traject. Dit doen we in alle scholen om een beeld te krijgen van het voedingsaanbod, wat de school al doet op vlak van voedingseducatie en het bestaande voedingsbeleid op school. De super enthousiaste en betrokken brugfiguur trekt hier de GoodFood@School begeleiding. Het thema voeding leeft zeker en vast op school dus er zijn heel wat opportuniteiten om van gezonde, duurzame voeding een evidentie te maken. Nu vormen we een werkgroep om samen doelen en prioriteiten te bepalen en actie te ondernemen op school.

Kriebelt het om aan de slag te gaan bij het horen van al deze mooie ideeën en acties? Bekijk dan zeker onze toolkit met een stappenplan om met jouw school aan de slag te gaan. Je vindt er ook actiefiches met leuke, laagdrempelige kant-en-klare acties om gezonde, duurzame voeding op de kaart te zetten in jouw school.

Het belooft een lekker, gezond, duurzaam jaar te worden in onze Gentse GoodFood@School scholen!