Pilootproject warme maaltijden

Pilootproject warme maaltijden

Gezonde, duurzame warme maaltijden die voor alle leerlingen toegankelijk zijn

Rikolto en Stad Leuven delen dezelfde ambitie: gezonde, duurzame voeding voor alle Leuvense leerlingen. In GoodFood@School Leuven werken ze nauw samen om de scholen hierbij te ondersteunen. In het schooljaar 2021-2022 konden alvast 6 basisscholen van start gaan met een gezond, duurzaam aanvullend aanbod (soep, tussendoortjes, …). Dit wordt nu verder opgeschaald via een nieuwe projectoproep. Voor meer info daarover: klik hier.
Daarnaast willen we ook inzetten op warme maaltijden. Hiervoor starten we met een pilootproject, begeleid door Rikolto en met financiële ondersteuning van Stad Leuven. Alle informatie vind je hieronder.

Schrijf je projectvoorstel

Voor wie?

Leuvense basisscholen

Wat?

Samen met de Leuvense scholen willen we onderzoeken hoe scholen gezonde, duurzame maaltijden kunnen aanbieden op een manier die toegankelijk is voor de leerlingen én organisatorisch haalbaar is voor de school.

Een warme maaltijd kan een maaltijd zijn die op de school zelf bereid is, of die aangeleverd wordt door een externe cateraar (in koude of warme lijn). De maaltijd bestaat minstens uit een volwaardig hoofdgerecht. Aanvullingen zoals soep of dessert zijn mogelijk, maar niet noodzakelijk.

Met gezond en duurzaam bedoelen we maaltijden die voldoen aan de richtlijnen van het Vlaams Instituut van Gezond Leven en waarbij ook wordt ingezet op andere duurzaamheidsthema’s. Zo streven we onder andere naar het gebruik van minder dierlijke producten en meer seizoensgebonden ingrediënten, het inzetten op eerlijke handel (door bv. gebruik te maken van fairtradeproducten of lokale producten uit de korte keten) en het gebruik van duurzaam transport.

Onder toegankelijk verstaan we beschikbaar en betaalbaar voor alle leerlingen. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat de voeding voor alle leerlingen aan een zeer lage prijs aangeboden wordt. Dit kan immers ook een negatieve impact kan hebben op de haalbaarheid en kwaliteit. Een mogelijk alternatief is bijvoorbeeld het werken met één of meerdere sociale tarieven voor bepaalde leerlingen.

Dergelijke maaltijden aanbieden houdt heel wat voordelen in voor de school, leerlingen en ouders:

 • Het komt de gezondheid en het welzijn van de leerlingen ten goede, zowel op korte als lange termijn
 • De positieve impact op het concentratievermogen heeft ook een positief effect op de leermogelijkheden
 • Er is minder ongelijkheid tussen de leerlingen
 • Leerlingen leren goede voedingsgewoonten aan
 • De maaltijden bieden mogelijkheden voor verdere voedingseducatie
 • Ouders moeten ‘s avonds zelf niet meer koken voor hun kinderen
 • Ouders kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het voedingsaanbod van de school

Om dit te helpen realiseren zullen minstens één en maximum twee projecten financiële ondersteuning van de stad en inhoudelijke begeleiding van Rikolto krijgen om warme maaltijden op hun school op te starten of aan te passen. Hiervoor kan worden samengewerkt met de eventuele huidige cateraar of kok, of kan een nieuwe cateraar gezocht worden. Per project kunnen één of meerdere scholen deelnemen. Het project/de projecten zullen door Rikolto uitgebreid gedocumenteerd en geëvalueerd worden.

Op basis hiervan worden beleidsaanbevelingen voor het stadsbestuur geformuleerd voor de verdere ondersteuning van warme maaltijden in de Leuvense basisscholen.

Voorwaarden

 • Het project wordt ingediend door een Leuvense basisschool. Eén project indienen met meerdere basisscholen en/of samenwerken met andere partners kan ook.
 • Het project zorgt voor warme maaltijden die voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet noodzakelijk dat alle leerlingen van de school effectief ingaan op het aanbod van de warme maaltijden.
 • Het project stigmatiseert niet.
 • Het project streeft ernaar maaltijden aan te bieden die voldoen aan de richtlijnen van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Indien deze richtlijnen niet haalbaar zijn vanaf het begin kan hier ook stapsgewijs naartoe gewerkt worden.
 • Het project streeft ernaar zo duurzaam mogelijke maaltijden aan te bieden, met bijzondere aandacht voor maaltijden met minder dierlijke producten, het inzetten op eerlijke handel en het gebruik van seizoensgebonden ingrediënten.
 • Het aanbieden van de (nieuwe) warme maaltijden start tussen begin september en eind oktober 2023. Het pilootproject loopt tot en met juni 2024
 • Enkel kosten gemaakt tussen de goedkeuring van het project en 30 juni 2024 kunnen worden ingegeven. De subsidie dient volledig ten dienste van het pilootproject te worden ingezet en kan onder andere worden gebruikt worden voor de aanschaf van materiaal, logistieke kosten en tussenkomst in de foodcost.

Pluspunten

 • Opschaalbaarheid naar andere Leuvense (basis)scholen: we geven de voorkeur aan projecten die een concept uittesten dat laagdrempelig is en ook voor andere Leuvense scholen bruikbaar zal zijn.
 • Vegetarisch aanbod als standaard optie: maak van de vegetarische maaltijden de ‘normale’ maaltijden, door bijvoorbeeld (meestal) enkel vegetarische maaltijden aan te bieden of vis/vlees enkel op bestelling en tegen een meerprijs aan te bieden.

Budget

De stad voorziet een budget van maximum €10.000, te verdelen over minstens twee scholen. Dit budget kan worden ingezet voor de eventuele aankoop van benodigd materiaal en om tussen te komen in de kost van de maaltijden voor (bepaalde) leerlingen. Voor alle uitgaven dient een factuur of aankoopbewijs te worden voorgelegd.

Ondersteuning door Rikolto

Zowel bij het uitwerken, voorbereiden als uitvoeren van het project kan je bij Rikolto terecht voor ondersteuning op verschillende vlakken. Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

 • Ondersteuning bij het uitwerken van een sociaal correctiesysteem.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een toelating bij het FAVV.
 • Ondersteuning bij het uitwerken van jullie visie op voeding.
 • Ondersteuning bij het opmaken van een nieuw bestek.
 • Gezondheids- en duurzaamheidscriteria helpen verwerken in het bestek.
 • Gesprekken met (potentiële) cateraar(s) faciliteren.
 • Bevragingen bij ouders helpen voorbereiden en uitvoeren.

Engagement deelnemende scholen

 • Samen met Rikolto de visie van de school op voeding uitwerken.
 • Indien van toepassing, samen met Rikolto een geschikte cateraar zoeken (opmaak van bestek, offertes aanvragen, onderhandelingsgesprekken met potentiële cateraars, …).
 • Minstens 2 voortgangsvergaderingen met alle betrokkenen (de school, cateraar/kok en Rikolto), en Rikolto verder op de hoogte houden over de uitrol van de maaltijden.
 • Communiceren naar de ouders over het project en de maaltijden.
 • Indien nodig, bevragingen bij de ouders organiseren (met ondersteuning van Rikolto).
 • Het project voorstellen op de onderwijsliving van de dienst Onderwijs in het najaar van 2023 – datum volgt nog.
 • Meewerken aan de evaluatie van het project.
 • Het delen van beeldmateriaal (bv. foto's of filmpje) van het project en meewerken aan een interview, afgenomen door Rikolto.
 • Het bezorgen van twee gedetailleerde financiële verslagen, inclusief facturen: een eerste van de periode maart 2023 – maart 2024 tegen 21 april 2024. Een tweede van de periode april – juni 2024 tegen 7 juli 2024.

Deadline

21 maart 2023

Selectie

De selectie van de projecten gebeurt door de dienst onderwijs van stad Leuven en Rikolto. Hierbij wordt rekening gehouden met de mate waarin het project inzet op:

 • Gezondheid
 • De verschillende duurzaamheidsaspecten (minder dierlijke producten, meer seizoensgebonden, eerlijke handel, …)

Verder wordt er gekeken naar de motivatie van de school, de geschatte haalbaarheid van het project en het gevraagde budget. Tenslotte wordt er ook rekening gehouden met het potentieel voor opschaling naar andere Leuvense scholen.
Het/de geselecteerde project(en) worden bekendgemaakt op vrijdag 24 maart 2023.

Overzicht tijdslijn

 • 1 maart 2023: digitaal infomoment
 • 21 maart 2023: deadline indiening project
 • 24 maart – juni 2023: voorbereiding (opmaken bestek, offerteaanvraag naar cateraars, gesprekken met cateraars, uitwerken sociaal financieringsmechanisme, communicatie naar ouders, …)
 • September/oktober 2023 – juni 2024: uitrol maaltijden
 • Maart – april 2024: evaluatie
 • 21 april 2024: deadline financieel verslag 1
 • Mei – juni 2024: inhoudelijke rapportage door Rikolto
 • 7 juli 2024: deadline financieel verslag 2

Wil je graag de opname van infomoment bekijken? Laat je gegevens hieronder dan achter en je ontvangt de opname via mail.

Neem gerust contact op met ons:

Naomi Dries
Naomi Dries
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto
Femke Van Vaerenbergh
Femke Van Vaerenbergh
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto