Opstartsubsidie GoodFood@School Leuven

Opstartsubsidie GoodFood@School Leuven

Gezonde, duurzame voeding toegankelijk maken in het Leuvense basisonderwijs

Rikolto en Stad Leuven delen dezelfde ambitie: gezonde, duurzame voeding voor alle Leuvense leerlingen. In GoodFood@School Leuven werken ze nauw samen om de scholen hierbij te ondersteunen. In het schooljaar 2021-2022 konden alvast 6 basisscholen van start gaan om hun voedingsproject uit te rollen. Nu willen we ook andere scholen helpen om gezonde, duurzame voeding beschikbaar én betaalbaar te maken voor al hun leerlingen. Minstens 13 projecten worden gefaciliteerd door Rikolto en krijgen financiële ondersteuning van Stad Leuven. Alle informatie vind je hieronder. Daarnaast willen we ook inzetten op warme maaltijden. Hiervoor lanceren we een aparte projectoproep die je kan vinden via deze link.

Schrijf je projectvoorstel

Voor wie?

Leuvense basisscholen, al dan niet in samenwerking met externe partners: cateraar, buurtwerking, leveranciers, logistieke partners, ouders, andere vrijwilligers, …

Wat?

Scholen kunnen een aanvraag doen voor financiële steun en begeleiding bij de uitwerking en opstart (of aanpassing) van hun voedingsaanbod. Het is belangrijk dat dit voedingsaanbod toegankelijk is voor alle leerlingen. Onder toegankelijk verstaan we beschikbaar én betaalbaar. Zo’n voedingsaanbod kan bestaan uit soep, tussendoortjes, ontbijt, boterhammen, warme maaltijden, … afhankelijk van wat het beste past in jullie school.

Budget

Alle Leuvense basisscholen die nog niet eerder een opstartsubsidie voor hun voedingsproject ontvingen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige opstartsubsidie van maximaal €1.500. Er kunnen 13 scholen de maximale opstartsubsidie van €1.500 ontvangen. Indien niet alle scholen de maximale subsidie aanvragen, kunnen extra scholen een aanvraag doen zolang er budget beschikbaar is en het maximale aantal van 20 nieuwe projecten niet bereikt is.

Scholen die (volgens de cijfers van 2021) 65% of meer indicatorleerlingen hebben en scholen buitengewoon basisonderwijs kunnen daarnaast aanspraak maken op een bijkomende tussenkomst in de foodcost zelf van €15/indicatorleerling. Ook scholen die reeds eerder een opstartsubsidie ontvingen, kunnen deze bijkomende tussenkomst aanvragen. Voor scholen buitengewoon basisonderwijs waarvan geen percentage indicatorleerlingen bekend is wordt deze tussenkomst berekend op 75% van het leerlingentotaal.

In totaal stelt stad Leuven €45.000 ter beschikking voor de projecten.

Voor alle uitgaven dient een factuur of (aankoop)bewijs te worden voorgelegd.

Voorwaarden

 • Het project voorziet een voedingsaanbod dat voor alle leerlingen toegankelijk is (ook de meest kwetsbare).
 • Het project stigmatiseert niet.
 • Het voedingsaanbod is volledig vegetarisch en voldoet aan de gezondheidsaanbevelingen van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
 • Het voedingsaanbod houdt waar mogelijk ook rekening met andere duurzaamheidsprincipes (zie indieningsformulier).
 • Het voedingsaanbod wordt minstens 1 keer per week aangeboden.
 • Het project loopt minstens 8 weken in schooljaar 2023-2024.
 • De eenmalige opstartsubsidie kan gebruikt worden voor verschillende aspecten van het voedingsaanbod: de aankoop van materiaal, (vrijwilligers)vergoeding, logistieke kosten, communicatie over het project, educatieve activiteiten gekoppeld aan het voedingsaanbod, …
 • Enkel kosten gemaakt tussen de goedkeuring van het project en 1 juli 2024 kunnen worden ingegeven.

Verdere financiering

Er wordt een eenmalige opstartsubsidie van maximaal €1.500 euro per school voorzien, al dan niet aangevuld met een bijkomende tussenkomst in de foodcost. We verwachten een voorstel van hoe je dit project verder zal bekostigen en hoe ervoor gezorgd wordt dat het ook financieel toegankelijk is voor alle leerlingen. Denk hierbij aan verschillende mogelijkheden:

 • Wil je werken met sociale correctie (bv. korting voor leerlingen met recht op verhoogde tegemoetkoming)?
 • Wil je een systeem opzetten van ‘pay what you want’, waar naar eigen mogelijkheden verschillende prijzen gekozen kunnen worden?
 • Wil je werken met een sociaal fonds, dat gevuld wordt door opbrengsten uit activiteiten en giften van ouders en/of de bredere schoolomgeving?
 • Wil je werken met een combinatie van bovenstaande systemen, of nog een ander systeem?

Ondersteuning door Rikolto

Zowel bij het uitwerken, voorbereiden als opstarten van je project kan je bij Rikolto terecht voor ondersteuning op verschillende vlakken. Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

 • Het in contact brengen met mogelijke partners.
 • Ondersteuning bij het uitwerken van een sociaal correctiesysteem.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een toelating bij het FAVV.
 • Het organiseren van uitwisselingsmogelijkheden met andere scholen

Neem gerust al tijdens het vormgeven van je project contact op met Rikolto ter ondersteuning. Onderaan vind je onze contactgegevens.

Engagement deelnemende scholen

 • Uitwerken en uitrollen (of aanpassen) van een gezond, toegankelijk voedingsaanbod
 • Deelname aan een startoverleg met Rikolto en de betrokken actoren na goedkeuring van het project
 • Deelname aan het uitwisselingsmoment voor alle deelnemende scholen in het najaar. De exacte datum volgt nog.
 • Communicatie: het delen van beeldmateriaal (bv. foto's of filmpje) en informatie over het project. Daarnaast kan de vrijblijvende vraag gesteld worden voor deelname aan een interview of persmoment.
 • Een gedetailleerd financieel verslag, inclusief facturen, op einde van elk schooljaar (2022-2023 en/of schooljaar 2023-2024, afhankelijk van wanneer het project start).
 • Na goedkeuring van het project wordt een samenwerkingsovereenkomst met een overzicht van alle afspraken ondertekend.

Hoe aanvragen?

Dien jullie project in via dit formulier.
Ten laatste 15 mei dien je het bovenstaande formulier in.

Tip: je kan je antwoorden in het formulier niet tussentijds opslaan, maar je kan de vragen wel kopiëren naar een Word-document (Ctrl+A; Ctrl+C; Ctrl+V)

Goedkeuring en toekennen van de subsidies

Rikolto en stad Leuven beoordelen de projecten. Na het indienen van het project neemt Rikolto binnen de tien schooldagen contact op met de school.

Overzicht tijdslijn

 • 1 maart: digitaal infomoment
 • 15 mei: deadline indiening project
 • Deadline financieel verslag schooljaar 2022-2023: 7 juli 2023
 • Deadline financieel verslag schooljaar 2023-2024: 5 juli 2024

Wil je graag de opname van infomoment bekijken? Laat je gegevens hieronder dan achter en je ontvangt de opname via mail.

Overzicht projecten vorig schooljaar

Hier vind je een overzicht van de projecten die in 2022 al van start gingen dankzij de vorige GoodFood@School projectoproep:

Neem gerust contact op met ons:

Naomi Dries
Naomi Dries
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto
Femke Van Vaerenbergh
Femke Van Vaerenbergh
Programmamedewerker GoodFood@School bij Rikolto