School Food Lab: Sint-Lodewijk

Over het traject op Sint-Lodewijk:

Sint-Lodewijk in Antwerpen begon met heel veel goesting aan het GoodFood@School-avontuur. Het is een school zonder voedingsaanbod, zoals de meeste scholen in Antwerpen. We begonnen met een nulmeting. Op basis daarvan hebben we een aantal belangrijke werkpunten bepaald.

We zouden hier, als tweede test, een project uitvoeren gelijkaardig aan het project in het IMS. Daarnaast zou er ingezet worden op sensibilisatie, vooral naar de ouders toe. Wat is nu gezonde en duurzame voeding en is dat betaalbaar? (spoiler: ja dat kan betaalbaar zijn)

Helaas kent Sint-Lodewijk ook heel wat andere grootstedelijke uitdagingen. Na veel pogingen heeft de school prioriteit moeten geven aan andere projecten, met spijt in het hart – zowel bij GoodFood@School, als bij Sint-Lodewijk. We verliezen elkaar echter niet uit het oog.

Dit traject geeft aan dat er meer nodig is dan goesting om aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid te werken. Er is tijd, ruimte en gedragenheid van verschillende sleutelfiguren nodig.

De school in het kort:

  • Tso-school met focus op handel en toerisme
  • OKAN-klassen
  • Ongeveer 700 leerlingen
  • Er is een refter op school, maar er worden geen maaltijden aangeboden

Wat deed de school al rond duurzame voeding?

"We werkten samen met de OKAN-afdeling om vervolgens deze ervaringen te vertalen naar de rest van de school. De school heeft geen warme maaltijden dus focussen we logischerwijze in eerste instantie op de brooddozen , of het ontbreken ervan. Maar ook op ouderparticipatie en gezonde tussendoortjes."

Myrthe Peijnenborg Projectcoördinator GoodFood@School Antwerpen
Ga zelf aan de slag op jouw school

Ga zelf aan de slag op jouw school

Ga naar de toolkit