Wie zijn we?

GoodFood@School

Eten betekent kiezen: veggie of vlees, chocoladereep of appel, frisdrank of water? Elke dag, van boekentas tot bord, van speelplaats tot refter, moet er gekozen worden. Maar hoe bewust maken we die keuze? Waar komt ons voedsel vandaan?

In alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid tegen 2021. Zowel in de keuken als in de klas. Een ambitieuze doelstelling? Dat zeker! Maar volgens ons broodnodig. Tegen 2050 lopen er ongeveer 9,7 miljard mensen op onze wereldbol. Willen we al deze mensen gezond blijven voeden, dan moeten we ons consumptiegedrag drastisch veranderen.

Jouw school is de ideale plek om jongeren nieuwsgierig te maken en interesse op te wekken in gezonde & duurzame voeding. Wij staan klaar met challenges op maat van je leerlingen en veel expertise om je te begeleiden.

➢ Samenwerking tussen Rikolto (Vredeseilanden), GoodPlanet Belgium en Fairtrade Belgium.

Interesse: je mag ons altijd mailen op info [at] goodfoodatschool.be

Doe mee!

Doe mee!

Wil je meedoen en je klas inschrijven voor een begeleiding?

Kijk wat jij kan doen!

Duurzame voeding krijgt centrale plaats op school

De eters van morgen

 • Jong geleerd is oud gedaan
 • Leerlingen leren goede/gezonde voedingsgewoonten aan
 • School vervult sleutelrol in de evolutie van ons voedingssysteem
 • Tal van leerkansen op vlak van voeding
 • Toe te passen in elk vak en op elk niveau
 • Leerlingen staan open voor nieuwe smaken
 • Leerlingen maken gezonde en duurzame voedingskeuzes met oog voor mens en planeet
 • Inzicht in de ecologische en maatschappelijke impact van voedselvoorziening en mogelijke duurzame alternatieven. We focussen niet enkel op de culinaire aspecten van voedsel, maar denken ook na over de impact van voedsel op milieu, maatschappij en cultuur. Voeding is meer dan lekker!
 • Betere schoolprestaties

Leerlijn voeding

De resultaten van de bevraging door Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGeZ) (2015) geven aan dat het thema voeding in elk leerjaar regelmatig aan bod komt en dit in meerdere leergebieden of vakken. Om het thema voeding verticaal (doorheen de leerjaren) en horizontaal (doorheen de verschillende vakken) te verankeren in de onderwijspraktijk, voorziet Gezond Leven een nieuwe leerlijn voeding waarbij niet alleen gezondheid centraal staat maar ook de verschillende aspecten van duurzame voeding in rekening worden gebracht. Op deze manier krijgen onze jongeren, de consumenten van morgen, op school inzicht in de betekenis en het belang van duurzame voeding en kunnen zij later meebouwen aan een transitie naar een meer duurzame wereld.

Een gezond en duurzaam voedingsaanbod en -beleid op school

Minstens even belangrijk is dat het voedingsaanbod in de scholen in de praktijk ook gezond en duurzaam is. In afwachting van nieuwe richtlijnen hierover van de Vlaamse Overheid willen we alvast van onderuit scholen helpen bij het integreren van een duurzaam voedingsbeleid.

Uitdagingen

 • Rikolto (Vredeseilanden) begeleidde gedurende acht jaar intensief grootkeukens van bedrijven, zorginstellingen, universiteiten,... in hun transitie naar een duurzame catering. Nu gaan de grootkeukens verder op zichzelf. Rikolto (Vredeseilanden) blijft fungeren als helpdesk. De uitdaging bestaat erin de bereikte resultaten te laten verder groeien.

 • Her en der lopen al andere losse initiatieven rond duurzaamheid in grootkeukens, maar deze acties raken moeilijk uit de niche. Ze leiden zelden tot structurele veranderingen in het aankoopbeleid van de grootkeukens.

 • Contractcateraars en distributiebedrijven hebben tot nog toe geen proactieve houding bij het stimuleren van hun klanten richting duurzame catering en duurzaam aankopen.

 • Het aanbod van duurzame voedingsproducten voor grootverbruikers blijft eerder beperkt omdat de vraag nog niet groot is.

 • Binnen het onderwijslandschap is het voedingsbeleid (nog) niet expliciet gericht op duurzame voeding. Gezondheid komt wel aan bod. VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) en het kabinet van Onderwijs zijn hier mee bezig.

 • Er bestaan amper wetgevende stimulansen die duurzame catering en aankoop door out-of-home-actoren bevorderen, wat tot een enge focus op prijs leidt. Hetzelfde geldt voor wetgevende stimulansen naar voedingsaanbod op school.

 • Op schoolniveau moeten we ook nog een ander doelpubliek meekrijgen in dit duurzame verhaal: de generatie van de toekomst, onze schoolgaande jeugd. Jongeren hebben vaak bepaalde eetgewoonten, bijvoorbeeld frietjes op donderdag, waar het de uitdaging wordt hun eetgewoonten bij te sturen op een fijne, leerrijke manier!

 • Het educatieve luik over voeding, tijdens de lessen, moet zijn praktische uitwerking krijgen in de refter.