Dit hebben we geleerd van het eenjarige leertraject Duurzame voeding op school

Dit hebben we geleerd van het eenjarige leertraject Duurzame voeding op school

12/06/2019

Een heel schooljaar lang gingen we samen met leerkrachten en medewerkers van gemeentebesturen aan de slag in West-Vlaanderen. Het doel? Gezonde en duurzame voeding op de kaart te zetten in de dagelijkse omgeving.

In vier groepssessies vertelden deelnemers over de acties die ze ondernamen. Harten werden gelucht over de obstakels en frustraties onderweg. Maar bovenal werden er heel wat stappen gezet naar een degelijk beleid rond duurzame en gezonde voeding. In 2021 willen we immers op alle Vlaamse scholen een duurzaam en gezond voedingsbeleid creëren.

Reflectie op het traject

Op deze laatste sessie zijn we te gast op hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, waar we in het verleden al met de afdeling Grootkeuken samenwerkten rond duurzame voeding. Vandaag heeft de bakkerijafdeling van de school ons voorzien van huisgemaakte pralines en koekjes. Ideaal voor deze afsluiter, waar we reflecteren over wat we allemaal bereikt hebben en aan welk toekomstbeeld we willen werken.

Tijdens een korte wandeling over het groene schooldomein vertellen de deelnemers over hun persoonlijke traject en de context van hun school. Leerkracht Davy zag een moestuin groeien op zijn school en zette leerlingen aan tot het openen van een winkeltje met duurzame tussendoortjes. Maar even goed botste hij op grenzen. Zijn school zit nog in de opstartfase en de directie wil leerkrachten besparen van te veel bijkomende projecten, naast het pedagogische. Leerkracht Veerle worstelde dan weer met de context van haar school, waar de leerlingen allemaal werken en maar deeltijds op school zijn. Hun invloed is dan ook beperkt.

Op naar 2030

Waar moeten we naartoe? De deelnemers stellen hun toekomstbeeld voor 2030 op. Het is geen pure fictie, want er wordt meteen gekeken welke eerste stappen er nu al gezet kunnen worden om hier naartoe te werken.

Zo wil leerkracht Annemie sport invoeren op school, samen met duurzame en gezonde voeding. “Ik wil leerlingen aan den lijve doen ondervinden wat sport en gezond eten met hen doet.” Leerkracht Davy wil dan weer dat ook het eten wat leerlingen van thuis meenemen in hun brooddoos duurzamer en gezonder wordt. Samen met begeleider Peter De Greef, de medewerkers van MOS West-Vlaanderen en Myrthe van GoodFood@School worden ideeën en tips uitgewisseld.

Ik heb geleerd dat je op verschillende manieren kan kijken naar problemen. Door op een andere manier problemen te bekijken kom je makkelijker tot oplossingen.

Davy De Schrooder Leerkracht De Studio (Oostende)

Wat hebben we geleerd?

De plannen voor de toekomst zijn gesmeed. Ter afsluiting staan we stil bij de weg die iedereen aflegde dit jaar. We zijn geneigd vooral te kijken naar wat er nog allemaal beter kan, dat we soms vergeten wat er al gebeurd is. Om dat echt zichtbaar te maken gaat iedereen aan een kant van het lokaal staan. Elke geleerde les is goed voor een stap naar voor. Die lessen zijn divers: “Ik heb geleerd dat je op verschillende manieren kan kijken naar problemen. Door op een andere manier problemen te bekijken kom je makkelijker tot oplossingen.” Maar ook: "Ik heb geleerd dat het belangrijk is om anderen te betrekken bij je project."

Myrthe sluit af met: “Ik leerde hoe krachtig het is om in dit traject leerkrachten van allerlei verschillende scholen samen te brengen en elkaars verhaal te horen en tips, bedenkingen en ideeën uit te wisselen met elkaar. Dat is heel waardevol.” Het traject is dus duidelijk voor herhaling vatbaar!

Lees hier hoe het eraan toeging tijdens de vorige sessie van het leertraject Duurzame voeding op school in West-Vlaanderen.