Gratis GoodFood@School begeleiding voor Gentse scholen

Gratis GoodFood@School begeleiding voor Gentse scholen

29/08/2022
Karen Slosse

Een schooljaar gevuld met gezond en duurzaam lekkers

Wil je als school werken aan een duurzamer voedingsbeleid, zowel binnen als buiten de klas? Dan is de gratis GoodFood@School-begeleiding van Stad Gent en Rikolto iets voor jullie! Adjunct-directeur Diederik blikte in juni tevreden terug: “Rikolto heeft heel wat expertise door hun samenwerkingen met verschillende scholen in Vlaanderen. Toch geven ze geen standaard advies. Het is écht maatwerk.” We richten samen met jullie een werkgroep op, bekijken welke doelen jullie willen halen en welke acties we hiervoor kunnen opzetten. Deze begeleiding duurt één schooljaar.

Vorig schooljaar realiseerden verschillende Gentse scholen heel wat leuke acties. Zo leerden leerkrachten, leerlingen en ouders bij over voeding en werden er structurele stappen gezet voor een gezonder en duurzamer voedingsbeleid op de deelnemende scholen. Hieronder enkele mooie voorbeelden:

In de Teunisbloem zette de werkgroep onder andere in op seizoensfruit en -groenten door een mooie seizoenskalender met de leerlingen mee te geven naar huis. De kalender kreeg positieve feedback van de ouders, die op deze manier makkelijk rekening konden houden met de seizoenen wanneer ze fruit of groenten in de brooddoos staken. Twee ouders van de werkgroep zorgden ook wekelijks voor een berichtje rond voeding om in de weekberichten van de school naar de ouders toe te plaatsen. Dit berichtje bevatte een recept, een weetje, tips voor de brooddoos, iets vanuit de buurt rond voeding…

Om de ouders nog meer te betrekken stuurde de werkgroep ook een bevraging uit. Ze vroegen hen naar de visie van de school op voeding, welke initiatieven De Teunisbloem nog kan nemen op vlak van gezonde en duurzame voeding, enzovoort. Daarnaast verduurzaamde de school het voedingsaanbod op schoolevents. Zo zorgde het GoodFood@School-team voor een overheerlijke vegetarische pasta tijdens de klusjesdag en werd er op de opendeurdag een groentenfrietkraam voorzien.

Bij Don Bosco Zwijnaarde kwam het initiatief vanuit een groepje leerlingen. Vanuit het seminarie ‘burgerschap’ kozen leerlingen duurzame voeding als thema om rond te werken. Femke van Rikolto ondersteunde hen hierin door na een quiz en een brainstorm samen realistische doelen en acties uit te werken.

Na de goedkeuring van de directie en ouderraad werd ook in deze school een GoodFood@School werkgroep samengesteld. De school had reeds aanpassingen in de kantine gedaan om voedselverspilling tegen te gaan én een mooie moestuin waar de leerlingen van de eerste graad mee aan de slag gingen.

Nu worden ook duurzame en gezonden fair trade tussendoortjes verkocht op de speelplaats in het winkeltje van de vijfde- en zesdejaars. Zij gaven ook les aan eerste graad rond duurzame voeding. Het feit dat (oudere) leerlingen - in plaats van leerkrachten - dit verhaal vertellen, helpt om het thema te doen aanslaan.

Het was spannend om te doen en we zagen dat ze het interessant vonden!

Leerling 3de graad

Komend schooljaar wil de werkgroep bekijken hoe ze het aanbod van vegetarische gerechten kunnen verhogen.

Het Sint-Barbaracollege zette tijdens hun begeleiding in op het verminderen van voedselverspilling. Ze hielden een week lang een afvalmeting in de refter. Leerlingen moesten wat er op hun bord bleef liggen in doorzichtige bakken weggooien zodat we achteraf konden wegen hoeveel er nu netto per component werd weggegooid.

Na de afvalmeting werd er naar de leerlingen gecommuniceerd over het resultaat. Ze kregen ook meteen tips om minder voedsel te verspilling, zoals ‘vraag een halve portie, geef aan als je iets niet graag eet, vervang iets door soep of groentjes van de saladbar, …’ Na de paasvakantie werd er een 2de afvalmeting gehouden. Nu werd er elke dag gecommuniceerd over het resultaat van de dag in plaats van enkel op het einde van de week.

Er werd ook regelmatig iets in de kijker gezet zoals: de bedieningstoog, de saladbar, de soep, … Dan werd er een lichtslinger gebruikt om dit visueel duidelijk te maken en er werden leuke affiches opgehangen in de refter.

Daarnaast is het als school zeer verrijkend om samen te werken met een externe expert als Rikolto. Ook al denk je dat je goed bezig bent, door met een andere blik naar het voedselbeleid te kijken, krijg je nieuwe inzichten. Rikolto heeft heel wat expertise door hun samenwerkingen met verschillende scholen in Vlaanderen. Toch geven ze geen standaard advies. Het is écht maatwerk. We gaan samen het debat aan. Ze bekijken eerst wat we al doen en daarna zoeken we uit op welke sporen we willen inzetten.

Diederik Adjunct-directeur Sint-Barbaracollege

Ook in Styrka Waterkant staken ze de handen uit de mouwen voor goed eten. Bij de werkgroep van deze school lag de focus afgelopen schooljaar op sensibilisering, educatie en het voorzien van gezonde soep. Aan de hand van affiches en flyers deelde men handige tips voor een gezonde lunch met ouders en leerlingen. Het was belangrijk om hier ook te kijken naar recepten uit andere culturen om het zo inclusief mogelijk te maken. Tijdens de kookles werd er meer aandacht besteed aan gezonde voeding en ook de opvoeders die instaan voor het voedingsaanbod werden geïnformeerd over gezonde en duurzame voeding en aangemoedigd hiermee aan de slag te gaan.

Om dit alles in de praktijk te zetten bood de school vanaf januari soep aan, tegen betaling voor wie dit kan en gratis voor kinderen uit kansarme gezinnen. Zo kon iedereen een gezonde portie groentjes eten. Vanaf volgend schooljaar wil de school ook iedere leerling voorzien van een drinkfles waardoor ze gestimuleerd worden om meer kraantjeswater te drinken, gezond én milieubewust!

Interesse? Check onze infopagina of stuur vrijblijvend een mailtje naar Karen voor meer informatie: karen.slosse [at] rikolto.org.

Wacht niet te lang met inschrijven want de plaatsen zijn beperkt!