School Food Council Antwerpen

School Food Council Antwerpen

De School Food Council is in Antwerpen van start gegaan. In deze stedelijke werkgroep hebben we relevante actoren verzameld om samen aan een duurzaam stadsbeleid te werken. In elke Council kijken we specifiek naar de stadsomgeving.

Voor Antwerpen is het thema een ideale ingangspoort om de uitdagingen rond multiculturaliteit en verdoken armoede aan te pakken. Zij zetten zich daar verder op in.