School Food Councils

School Food Councils

Samen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium startte Rikolto het ambitieuze programma GoodFood@School, waarbij we vanuit 5 stedelijke werkgroepen (School Food Councils), eentje in elke provincie, lokale strategie├źn uitwerken en ondersteuning bieden bij de implementatie van een duurzaam voedingsbeleid op school. In Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven werd inmiddels een School Food Council opgestart, zeer divers samengesteld met lokale actoren die een link hebben met onderwijs en/of voeding. In Brugge breiden we zelf uit en vormen we de SFC op provinciaal niveau, we noemen deze vanaf nu School Food Council West-Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat elke stad haar eigen dynamiek ontwikkelt, op maat van haar scholen en inwoners en dat we samen zoeken naar de beste manieren om onze kinderen te laten proeven van een meer duurzame, gezonde voeding. Het ambitieuze plan bestaat erin om ertoe bij te dragen dat tegen einde 2021 alle Vlaamse scholen een duurzaam voedingsbeleid voeren. Via klastrajecten in 60 scholen, verspreid over Vlaanderen, worden ook buiten de 5 centrumsteden klassen uitgedaagd en gecoacht om duurzame voeding een vaste plek op school te geven. En ook aan de jong-professionals werd gedacht: in verschillende scholen van het BSO/TSO met opleidingen rond voeding (land- en tuinbouw, voeding, personenzorg) gaan 3 groepen klassen aan de slag om samen te werken aan een eindproject rond duurzame voeding. Alle ervaringen en goede praktijken worden zoveel mogelijk gedeeld, ook met de andere steden en met de Vlaamse Overheid.