Stap 1: Bereid je voor een creëer draagvlak

Stap 1: Bereid je voor en start met het bouwen van een draagvlak

Ga na wat er al bestaat in jouw stad of gemeente om scholen te ondersteunen in hun weg naar een gezonder en duurzamer voedingsbeleid. Waar kan je op verder bouwen? Welke mensen zou je kunnen aanspreken en met wie zou je in overleg kunnen gaan om een gemeenschappelijk en groter doel concreet uit te werken?

Ga ook na van wie of wat je toestemming nodig hebt. Leg het thema en het doel voor aan je diensthoofd, adviesraad of dergelijke, afhankelijk van de werking van jouw stad of gemeente, om daarna officieel toestemming te verwerven bij het schepencollege.

Om het volledige stadsbestuur te betrekken en te overtuigen van het belang van dit thema is het belangrijk te communiceren hierover. Informatie op basis van feiten en cijfers kan hier belangrijk zijn. Als de vraag van scholen om hen te helpen met het verduurzamen van hun voedingsbeleid al tot bij jullie gekomen is, vermeld dit dan zeker ook. Maak duidelijk dat dit een dienst overschrijdende zaak is van de stad of gemeente en iedereen kan bijdragen. Dit informeren en intern communiceren kan op meerdere manieren gebeuren. Via een intern communicatiesysteem zoals intranet kan je iedereen algemeen informeren en uitnodigen, praat over het thema tijdens de koffiepauze en organiseer een infomoment met behulp van onze presentatie.

TIPS

  • Maak voor jezelf (of je team, je dienst... kortom diegene die wil starten met deze aanpak) duidelijk wat het doel is in jouw context. Is er al iets gaande binnen dit thema of niet?

  • Neem het stappenplan van deze toolkit alvast door.

  • Noteer welke mensen of organisaties je kan aanspreken of rond de tafel zetten.

  • Organiseer een infomoment om mensen warm te maken voor het thema. Gebruik hiervoor de voorgemaakte PowerPoint presentatie als leidraad.

PowerPoint presentatie Het belang van gezonde en duurzame voeding in alle scholen van jouw stad of gemeente

Download hier de PowerPoint