School Food Labs

School Food Labs

De School Food Labs zijn pilootscholen die samen met GoodFood@School een tweejarig traject doorlopen om het voedingsaanbod op school te verduurzamen. In elke deelnemende stad wordt jaarlijks één school geselecteerd. Daarbij streven we naar een goede mix van scholen uit de verschillende netten, met diverse richtingen, met of zonder eigen keuken, ....

Stap voor stap gaan we aan de slag om een duurzaam voedingsbeleid te ontwikkelen. Niet alleen in de klas, maar vooral ook in de refter en dat liefst met de steun van de hele schoolomgeving, inclusief ouders.

Hoe werkt het?

De scholen ondertekenen een charter met 10 algemene duurzaamheidsengagementen. Daarna brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de school in kaart. Samen met een schoolwerkgroep van directie, leerlingen, leerkrachten, ouders en cateringverantwoordelijken formuleren we realistische doelstellingen die in een concreet en meetbaar stappenplan worden gegoten, volledig op maat van de betrokken school.

De werkgroep komt ongeveer 5 keer per jaar samen. Ze volgt de resultaten op, stuurt de doelstellingen en het tempo bij indien nodig, communiceert breed over de ervaringen, ook naar de School Food Council en is bereid om ervaringen te delen met andere scholen en School Food Labs. GoodFood@School begeleidt de werkgroep en documenteert het gehele proces.

Het charter

Dit is het charter met 10 duurzaamheidsengagementen dat onze School Food Labs bij de start van het traject ondertekenen.

Dit zijn alle School Food Labs